h

Nieuws uit 2002

1 december 2002

Vervolgvragen asbestdaken Koks Vatenhandel

Wij zijn teleurgesteld over uw antwoord op onze vragen d.d. 17 oktober 2002, betreffende de asbestdaken van v/h Koks Vatenhandel.
U schrijft dat deze daken geen gevaar vormen voor de volksgezondheid. Dat lijkt ons een boude uitspraak. Immers het staat algemeen bekend dat asbestcement golfplaten niet alleen een risico vormen bij breken of mechanische bewerking, zoals u schrijft. Ook bij ernstige verwering van
dergelijke daken kunnen voor de volksgezondheid schadelijke vezels vrijkomen. In onze inleiding op onze vragen van 17 oktober verwezen wij u daarom naar een dergelijke situatie in de Indische Buurt, waarbij was gebleken dat bij langdurig droog weer, mosafzetting loskomt van deze daken waarin voor de volksgezondheid schadelijke vrije asbestvezels zaten. De daken van tuinschuurtjes in de Indische Buurt zijn daarom toen ook gesaneerd. Hierop gaat u in uw antwoord geheel niet in.

Lees verder
14 november 2002

Afdeling Vlaardingen en Maassluis aan de poort van AVR

‘Het was vroeg opstaan om op tijd bij de dienstwisseling van het AVR personeel te kunnen zijn, met Remi Poppe zijn auto, volgeladen met actievoerders en een grote doos pamfletten met opgesomde nadelen van de vercommercialisering van het nutsbedrijf reden we richting de lichtjes massa van Rozenburg. Toen de rookwolk aan de horizon steeds dichterbij kwam en de moeilijk thuis te brengen luchtjes penetranter werden wisten we zeker dat we in de goede richting reden, ook al twijfelde we er niet aan of Remi verkeerd zou rijden want al gauw bleek dat hij elke schoorsteen kende en over elke ketel een anekdote te vertellen had.’ 

Lees verder
4 november 2002

Bewonersplatform tegen sloop Babberspolder-Oost opgericht: BBO

Op maandagavond 4 november rond 19.30 uur steekt een gestage stroom bewoners de Van Hogendorplaan over richting de aula van de Scholen Gemeenschap Aquamarijn. De zaal loopt snel vol, extra stoelen moeten worden aangesleept. Het voorlopig Bewonerscomité Babberspolder – Oost (BBO) heeft een bewonersvergadering georganiseerd tegen de sloopplannen van de wijk. Het behoud de woonwijk en hun woningen gaat de bewoners duidelijk aan het hart. Precies de betrokkenheid bij de eigen wijk die gemeente en woningbouwcorporaties (Waterweg Wonen en Samenwerking) altijd propageren. Nu zullen we zien hoe serieus het gemeentebestuur en de corporaties het menen. De boosheid en verontwaardiging over de sloopplannen, en de slordige en minachtende manier waarmee de verhuurders met hun huurders omgaan, was groot onder de ruim 150 aanwezige buurtbewoners.
Oprichting bewoners platform BBO

Lees verder
24 oktober 2002

Verzoek tot sanering asbestcementdaken voormalige Koks Vatenhandel

Op de daken van de bedrijfsgebouwen van voorheen Koks Vatenhandel achter de
Bleekstraat liggen zeer verweerde asbestcement golfplaten. Er groeit veel mos op. Bij
langere droogte laat dit mos los en verwaaid in de omgeving.
Uit onderzoek, destijds op verzoek van de SP fractie, dat is gedaan naar soortgelijke
omstandigheden met asbestcement daken van schuurtjes in de Indische Buurt bleken er
voor de gezondheid risicovolle losse asbestvezel vrij te komen. Reden toen om tot saneren
over te gaan.

Lees verder
22 oktober 2002

Protest tegen opheffen heemtuin

Het verzet tegen het opheffen van de heemtuin in het Holypark groeit. Na de protesten van de Koninklijke Vereniging voor Veldbiologen (KNNV) heeft ook de SP zich ook in het debat gemengd. Veel omwonenden hebben protestbrieven gestuurd naar de KNNV en de SP. Het college van B en M maakte bij de presentatie van de nieuwe begroting te willen stoppen met het ecologisch beheren van het Holypark. Dit zou voor 2003 een bedrag opleveren van 50.000 euro.

Lees verder
19 oktober 2002

Vragen over bezuinigingen Heemtuin Holypark

Naar aanleiding van de voorgenomen bezuinigingen op de Heemtuin Holypark heeft de fractie van de SP veel bezwaren van bewoners ontvangen. Zoals u weet staat de biodiversiteit in ons land onder zware druk. Zeker in ons zwaar geïndustrialiseerde woon en werkgebied.
Wij beseffen dat deze heemtuin feitelijk een kunstmatige biotoop voor veel bijzondere en vaak beschermde soorten is. Maar gezien de druk op de biodiversiteit is ook het kunstmatig aanleggen en instandhouden van een bijzondere biotoop van belang, zeker in ons gebied.

Lees verder

Pagina's

U bent hier