h

Nieuws uit 2005

22 december 2005

Coalitiepartijen zetten de deur voor sloop wijdopen

De SP fractie heeft vanavond het bestemmingsplan Westwijk geamendeerd. Zo stond er in het plan de mogelijkheid om twee woningcomplexen van in totaal 72 woningen aan de Samuel Esmeijerstraat te slopen. Wat betekend dat er na de praatjes van coalitiepartijen en na de verkiezingen gewoon weer vrolijk verder gesloopt kan en gaat worden.

Lees verder
22 december 2005

Groenstrook aan de Boerhaavestraat gered!

Begin deze maand betoogde Arnout Hoekstra namens ROOD, Jongeren in de SP, tijdens een commissievergadering tegen de mogelijke komst van vier vrije kavels op een uniek stukje openbaar groen. De SP jongeren zijn van mening dat openbaargroen bij voorbaat geen vrije bouwgrond is. Protest van omwonenden, Belangvereniging Boerhaavestraat en de SP jongeren heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat een overgrote meerderheid van de raad vóór een amendement stemde om de vier kavels uit het bestemmingsplan te halen.

Lees verder
22 december 2005

Is de ondemocratische 'Stadregioraad' van de pot gerold?

Hoe zit het nu, slopen we massaal goede en betaalbare huurwoningen in onze regio en voopral ook in Vlaadringen, wil men, om de woningnood onder jongeren die daar het gevolg van is, 5000 euro subsidie voor de bouw van dure koopwoningen voor starters.

Lees verder
21 december 2005

Vervolgvragen binnenklimaat scholen

De SP fractie acht het goed dat u de schoolbesturen hebt verzocht om de stand van zaken voor wat betreft het binnenklimaat in leslokalen te inventariseren. Toch vinden wij uw antwoorden te afhoudend. Uw antwoord op onze vraag 3 geeft aan dat u op zijn minst een gemiddeld overzicht dient te hebben over de verhouding leerlingen en klaslokalen, uit eigen waarneming kunnen wij stellen dat er soms op scholen wel 34 kinderen per les in een lokaal verblijven.Wij vragen ons daarom af waarom u op vraag 3 dit antwoord heeft gegeven..De strekking van onze vraag was echt voldoende duidelijk lijkt ons. Daarom hebben wij toch twee vervolgvragen.

Lees verder
19 december 2005

Huurders van bedreigde woonwijken slaan handen ineen

Op initiatief van de SP Werkgroep Volkshuisvesting hebben bewoners van de Indische Buurt en de Babberspolder – Oost op maandag 19 december besloten gezamenlijk aan de slag te gaan tegen sloop en woningnood.

Lees verder
16 december 2005

Remi Poppe reageert op interview met Corrie Kortleven

De SP raadsfractie noemde het achterstallig onderhoud aan de Montal woningen werkelijk schandalig. We zijn blij dat Corry Kortleven dat nu in het interview overneemt. Alleen zit Groenlinks al 4 jaar in het college, hadden ze dus eerder naar de SP moeten luisteren'. Ook Remi Poppe kon het niet laten te reageren op het interview met Corry Kortleven en stuurde de volgende brief aan Groot Vlaardingen

Lees verder

Pagina's

U bent hier