h

Nieuws uit 2005

15 december 2005

SP stand op 'de Loper'; Handtekeningen tegen gifstort

Ook op de markt in Holy, De Loper, was veel aandacht voor onze actie tegen het Shell gif in de Biesbosch.
Tevens kregen we veel gesprekken over van alles en nog wat, de nieuwe zorgwet, de hoge extra kosten in ouderhuisvesting voor verzorging (waren veel ouderen op de markt), en ook over onze strijd tegen de sloop van betaalbare huurwoningen is in het Noorden van Vlaardingen aangekomen.
Stand op de Loper

Lees verder
13 december 2005

Schiftelijke vragen Hemel Hemstead en drijvende daken

Op grond van informatie uit de media zou het bij het ernstige ongeval in Engeland kunnen zijn gegaan om overdruk op een opslagtank met vast dak. Wij weten dat het beleid al jaren is gericht op het vervangen van vaste daken bij nieuwe investeringen door drijvende daken.
Dat stelt ons voor het dilemma de volgende vragen aan u te stellen, wetende dat er nog geen onderzoeksresultaten van Hemel Hemstead zijn.

Lees verder
10 december 2005

SP op bezoek bij buurtvereniging Indische Buurt

De SP was zaterdag 10 december, op uitnodiging van de Buurtvereniging, op bezoek in de Indische Buurt. Naast onze raadsleden Ingrid Wijker en Hugo Paalvast was ook bestuurslid Remi Poppe gekomen. Ingrid Wijker wees onder andere op de SP motie (voorstel) om de gemeente op zijn plicht tot toezicht op onderhoud te wijzen.

Lees verder
10 december 2005

Sloopplannen Floreslaan

Mensen zijn wanhopig op zoek naar een betaalbare woning, Ex Libris(schrijversbuurt)en Babberspolderbewoners moesten en moeten allemaal op zoek naar een andere betaalbare woning en krijgen voorrang op andere woningzoekenden. Het college bouwt minder betaalbare woningen terug dan er gesloopt worden, en als ze praten over sociale nieuwbouw is het nog niet te betalen voor de minima en vanwege afbraak huursubsidie.

Lees verder
8 december 2005

Stop het geven van nieuwe sloopvergunningen

De SP fractie heeft een motie ingediend om de structuele woningnood aan de kaak te stellen. De SP fractie roept hierin op tot het bevriezen van de huidige sloopplannen en geen nieuwe sloopvergunningen meer af te geven tot dat er door de raad een nieuwe visie op de volkshuisvesting is ontwikkeld.
Babberspolder-Oost

Lees verder
8 december 2005

ROOD in actie voor openbaar groen

ROOD, Jongeren in de SP Vlaardingen, komt in actie voor de bescherming van openbaar groen. Het college is voornemens om groen sein te geven voor de bouw van vier grote villa's op de groenestrook aan de Boerhaavestraat. De SP jongeren zijn van mening dat openbaar groen bijvoorbaat geen vrije bouwgrond is. Openbaar groen heeft wel degelijk een belangrijke functie in een wijk. Arnout Hoekstra sprak hierover in op het stadhuis tijdens de behandeling van bestemmingsplan Westwijk.

Lees verder

Pagina's

U bent hier