h

Nieuws uit 2005

1 oktober 2005

Stop het nieuwe zorgstelsel: ACTIE NOODREM!

Actie noodrem
De Algemene Beschouwingen zijn achter de rug. Gezien de vele reacties en het groot aantal nieuwe leden dat zich heeft aangemeld, is het allemaal redelijk verlopen. Eén ding heeft het debat duidelijk gemaakt: Het kabinet wil door met het nieuwe, asociale, bureaucratische zorgstelsel van Hoogervorst. Artsen zijn tegen, patiënten zijn tegen, de bevolking is tegen en toch dendert de kabinetstrein van het nieuwe zorgstelsel gewoon door. We roepen het kabinet op alsnog af te zien van invoering van dit nieuwe zorgstelsel.

Lees verder
24 september 2005

SP Vlaardingen aanwezig bij demonstratie 'Keer het tij!'

Zaterdagmiddag zijn duizenden mensen bijeengekomen voor het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag. Een bonte mengeling van progressieve organisaties en andere tegenstanders van het kabinet protesteert tegen het rechtse, neoliberale beleid van regering Balkenende II. Zij vertegenwoordigen de 85% van de bevolking die geen vertrouwen meer heeft in de coalitie van CDA, VVD en D66. Onder hen bevonden zich uiteraard veel SP’ers, ook uit Vlaardingen.

Lees verder
22 september 2005

SP en Burma Centrum voeren actie bij Total-pompstations in de Rijnmond

Op donderdag 22 september hebben er zich tussen 17.00 en 20.00 uur prikacties bij enkele Total-benzinestations in de regio afgespeeld. De acties zijn een initiatief van het Burma Centrum Nederland en de SP-afdelingen Schiedam en Vlaardingen. Ze zijn een onderdeel van de onlangs begonnen wereldwijde campagne tegen de Franse oliemaatschappij vanwege Total’s enorme investeringen in de gaswinning in Birma. Het bedrijf steunt hiermee in de praktijk een keiharde dictatuur. Internationale organisaties zoals Amnesty zijn fel gekant tegen de schendingen van de mensenrechten die onder deze dictatuur plaatsvinden. Het tewerkstellen van kindsoldaten en martelingen zijn aan de orde van de dag.
Total tankstation

Lees verder
16 september 2005

Gedeputeerde staten laks in dioxinekwestie Lickebaert

De SP fractie in Provinciale Staten vind de antwoorden van Gedeputeerde Staten op de schriftelijke vragen over de dioxine besmetting in het Vlaardingse Lickebaertgebied laks en gemakzuchtig. In de antwoorden geven GS aan de oorzaak van de dioxinebesmetting niet te kennen en verder geen vervolgonderzoek in te willen stellen. In plaats daarvan willen GS de grasmonsters die in het najaar worden genomen afwachten.

Lees verder
16 september 2005

24 september: Demonstratie Binnenhof

Vlaardingen zal samen met een tal van andere SP-afdelingen op zaterdag 24 september het Binnenhof in Den Haag helpen omsingelen. De actie is een initiatief van Keer het Tij tegen het afbraakbeleid van kabinet Balkenende II. De actie, een initiatief van Keer het Tij, richt zich tegen het afbraakbeleid van kabinet Balkenende II. Ook het Ouderenplatform en ROOD zullen als organisaties zichtbaar aanwezig zijn ­ en adopteren hun stukje in de keten bij deze omsingeling.

Lees verder
16 september 2005

Column: Kiekeboe

Het is erg, heel erg. Teveel dikbetaalde overheidsfunctionarissen (hoge ambtenaren) houden zich ziende blind en horende doof, spelen kiekeboe als er een beroep op ze word gedaan. 'U moet niet bij mij zijn' vooraan in de mond hebben. Niet een, maar de een na de ander. Sodeju daar kan je toch nijdig om worden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier