h

Nieuws uit 2005

29 maart 2005

Schriftelijke vragen over voorlichting WOZ

Het verontrust de SP dat ambtenaren i.p.v. de bestuurlijk verantwoordelijken uitleg over het beleid aan bewoners gaan geven. Zeker als in dit geval, zonder de bezwaarschriften te hebben gezien, door een ambtenaar in interview al op voorhand gezegd wordt dat taxatie op een goede manier is verlopen. De SP roept mensen op zo massaal mogelijk bezwaar aan te tekenen, niet om het ambtelijk apparaat extra te belasten, maar met name om dat in de toekomst de WOZ waarde medebepalend zal zijn voor de liberalisering van de huren. Dat zal een ware huurexplosie kunnen veroorzaken. Wij moeten constateren dat het hoofd van de afdeling belastingen kennelijk doend is het indienen van bezwaarschriften te frustreren door op voorhand mede te delen de taxaties op een goede manier zijn verricht. Zo van alles is oké, dus doe maar beter niet die moeite.

Lees verder
7 maart 2005

Schriftelijke vragen over ontwikkelingen Babberspolder-Oost

N.a.v. de krantenberichten “Nieuw jasje voor de Babberspolder” (Groot Vlaardingen 3 maart
2005) “Bouw Babberspolder kan beginnen” (Maasstad weekbladen editie Vlaardingen 3
maart 2005) krijgen wij vanuit Babberspolder oost vele vragen over het slaan van de eerste paal, gepland
voor eind maart.

Lees verder
10 januari 2005

Schriftelijke vragen over UMTS masten

TNO heeft in 2003 onderzoek gedaan naar de effecten van zendmasten voor mobiele telefonie op de prestaties en het welbevinden van mensen. Het gaat dan om zowel het GSM-als het UMTS-systeem. GSM bestaat al langer, UMTS is van recenter datum. Uit het onderzoek blijkt dat bij zowel GSM-zendmasten als bij UMTS-zendmasten mensen vaker iets beter presteren in tests naar hun geheugen, concentratie, reactiesnelheid of oog-hand coördinatie. Bij UMTS-masten is een negatief effect op het ervaren welbevinden van de proefpersonen geconstateerd, wat als statistisch relevant aangemerkt kan worden. Alhoewel TNO in dit onderzoek statistisch significante relaties heeft gevonden, verdienen twee
wetenschappelijk belangrijke aspecten verdere uitwerking.

Lees verder

Pagina's

U bent hier