h

Nieuws uit 2015

16 december 2015

Arnout Hoekstra genomineerd voor Vlaardings politicus van het jaar

SP-wethouder Arnout Hoekstra is één van de drie genomineerden voor de titel ‘Vlaardings politicus van het jaar 2015’. De overige genomineerden zijn Jacky Silos (fractievoorzitter CDA) en Kees Borsboom (fractievoorzitter GroenLinks). Het is de eerste keer dat er in Vlaardingen een wethouder voor deze titel in aanmerking komt. De drie genomineerden zijn geselecteerd door een gezelschap van vijf journalisten van verschillende lokale media. Op 31 december zal de jury bekend maken wie van de drie de titel ‘Vlaardings politicus van het jaar 2015’ mag dragen.

Lees verder
16 december 2015

Bewonersbrief Holy Noord-Zuid: Ontsluiting Sportpark A4

 

Beste bewoner van Holy Noord-Zuid, 

Op donderdag 26 november is in de gemeenteraad besloten om geen autoweg bij de Eksterlaan en directe fietspaden vanaf de Hoevenronde aan te leggen naar het Schiedamse Sportpark A4. 

Lees verder
16 december 2015

SP stemt tegen Rotterdamwet in de Westwijk

De SP-fractie heeft tegen de invoering van de Rotterdamwet in de Westwijk gestemd. Met deze wet kunnen woningzoekende minima uit bepaalde buurten worden geweerd wanneer er in die buurt veel overlast is. SP-raadslid Frank Hoogervorst: “Wij zijn er tegen dat mensen met een laag inkomen worden weggezet als overlast gevend. Ons voorstel om deze minima ieder geval elders een woning aan te bieden werd – ondanks de aanbeveling door de wethouder - door de raad weggestemd.”

Lees verder
16 december 2015

SP-rapport 'Rotterdamwet in de Westwijk'

Foto: SP
Het college heeft de raad voorgesteld om voor enkele complexen in de Westwijk de Rotterdamwet toe te passen. De SP-afdeling Vlaardingen heeft een korte enquête gehouden om vooraf aan de raadsbehandeling van het voorstel te horen hoe de Westwijkbewoners daar zelf over denken. Lees verder
7 december 2015

Geen Nederlandse taal, wel sanctie

Op 1 januari 2016 wordt er bij wet een taaleis van kracht. Een eis waar, als men er niet aan voldoet of kan voldoen op gesanctioneerd kan worden. Sommigen gemeenten gaan hier de randjes van de wet opzoeken en noemen zichzelf de light of ultra light gemeente. Zij zijn niet voornemens te pas en te onpas sancties op te leggen en maken ook bezwaar tegen de geringe financiele bijdrage die het rijk levert. Dit kabinet geeft er 5 miljoen aan uit en gooit hun opgelegde beleid, wederom over de schutting bij de gemeenten.

Lees verder
26 november 2015

Steun voor bewoners, geen ontsluitingen Sportpark!

Foto: A.A. Sterenberg

Donderdagavond heeft de gemeenteraad zich unaniem uitgesproken tegen een auto-ontsluiting en tegen diverse langzaam verkeersverbindingen naar het Schiedamse Sportpark A4. Daarmee ondersteunde de gemeenteraad het voorstel van de bewoners dat door het college eerder al was overgenomen. De SP is zeer verheugd dat de bewoners hiermee ondersteund worden in hun gevecht tegen deze autoweg over de Eksterlaan en fiets- en wandelpaden, die door de gemeente Schiedam bedacht waren. Tevens is er ook een amendement aangenomen die PvdA gezamenlijk met de SP had ingediend om sluiproutes op de door Schiedam aangelegde waterovergangen te blokkeren. 

Lees verder

Pagina's

U bent hier