h

Nieuws uit 2015

26 juni 2015

Ombudsman blijft, kinderombudsman motie aangenomen

Foto: www.rijnmond.nl / www.rijnmond.nl

Donderdag 25 juni heeft de raad besloten dat de gemeentelijke ombudsman blijft. Onder aanvoering van de fracties van de SP, VV2000/Leefbaar Vlaardingen en GroenLinks heeft de meerderheid van de raad tegen het voorstel gestemd om het contract met gemeentelijk ombudsman te beëindigen. Daarbij hebben deze 3 fracties ingezet op een motie om ook de gemeentelijke ombudsman in te zetten als kinderombudsman, deze werd door de meerderheid van de raad gesteund. Door deze motie aan te nemen was het onnodig om ook nog te stemmen voor behoud van de gemeentelijke ombudsman. Dit betekent dat het tweewekelijkse spreekuur met de ombudsman in Vlaardingen behouden blijft.

Lees verder
21 juni 2015

Tweede ontsluiting Parc Drieën-Huysen

Op 4 juni 2015 is in de gemeenraad het voorstel bestemmingsplan
Parc Drieën-Huysen besproken. De SP fractie heeft vanaf het begin al ingezet op een extra ontsluiting van
deze wijk, omdat er volgens de SP iedere wijk minimaal 2 ontsluitingen dient te
hebben voor het geval er een calamiteit is bij één ontsluiting. De wethouder heeft al een onderzoek naar een tweede ontsluiting toegezegd, maar
de SP fractie had het iets anders voor ogen.

Lees verder
16 juni 2015

Spoedeisende eerste hulp blijft behouden.

Het sluiten van de nachtsluiting spoedeisende eerste hulp (SEH) in het Vlietland ziekenhuis is van de baan. Dit heeft Cor Lamers, de burgemeester van Schiedam die gaat over de ambulancezorg , bekend gemaakt.

Lees verder
10 juni 2015

Op weg naar beloofd herstel met voorjaarsnota 2015

Onze wethouder Arnout Hoekstra heeft afgelopen  dinsdagmiddag de voorjaarsnota 2015 gepresenteerd. Hierin worden de plannen voor de begroting 2016 - 2019 kenbaar gemaakt.
Lees verder
9 juni 2015

24 juni Thema avond Er is genoeg voor Iedereen.

De SP vestigt in de maand juni landelijk de aandacht op haar campagne   Er is genoeg voor iedereen. 

Lees verder
26 mei 2015

Doosjes vouwen of schoffelen?

Sinds de invoering per 1 januari 2015 bereiken ons steeds meer klachten over de te volgen re-integratietrajecten. Mensen voelen zich vaak niet serieus genomen en meedenken over de door hen verplicht te volgen trajecten worden niet gehoord door de gemeente.

Lees verder

Pagina's

U bent hier