h

Nieuws uit 2011

13 december 2011

Bermprotesten tegen Blankenburgtunnel


Ruim 300 bezorgde bewoners en natuur- en milieuorganisaties hebben 10 december, uit protest tegen de plannen van minister Schultz van Haegen de Blankenburgtunnel aan te leggen, ‘ge-bermrecreëerd’.
In de jaren '60 was het bermrecreëren nog een leuk tijdverdrijf. Nu verwijzen de actievoerders naar het verdwijnen van de al schaarse recreatiemogelijkheden rond Vlaardingen en Maassluis. Minister Schultz van Haegen heeft namelijk aangegeven dat de Blankenburgtunnel, de Nieuwe Westelijke Oeververbinding in de regio Rotterdam, er als het aan haar is, in 2020 ligt.

Lees verder
7 december 2011

Rapport: Natte voeten in de Hoevenbuurt

Een rapport van de SP-afdeling Vlaardingen en vele bewoners

Download het rapport hier in PDF-formaat: Natte voeten in de  Hoevenbuurt

Lees verder
7 december 2011

’Berm recreëer’ mee tegen de Blankenburgtunnel!

Velen hebben enige tijd geleden al een petitie of bezwaar onderschreven tegen de plannen voor de aanleg van de Blankenburgtunnel door Midden-Delfland. Op 7 december neemt minister Schultz van Infrastructuur haar beslissing en kiest ze voor of de Blankenburgtunnel of de Oranjetunnel. Op 12 december spreekt de Tweede Kamer hierover. Wij vinden het belangrijk om in deze spannende dagen een kritisch geluid te laten horen en daar hebben wij uw hulp hard bij nodig!

Lees verder
1 december 2011

Na 50 weken TBV perikelen is de zaak voor wat betreft de SP afgesloten


Op de kop af 50 weken geleden kreeg de SP fractie Vlaardingen een aantal Sociale werkplaats werknemers van TBV op bezoek. Er werd melding gemaakt van onhoudbare werkomstandigheden. Dit ging om ongewenst gedrag van leidinggevenden, scheldpartijen, intimidaties en een volledig verpeste werksfeer. Ook was er sprake van structurele onderbetaling aan de voormannen van TBV. Het ingewonnen advies uitgebracht door het CAOP(Het CAOP is het kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken) en van de AbvaKabo werden door TBV volledig genegeerd en men hield halsstarrig vast aan hun eigen functiewaarderingssysteem.

Lees verder
30 november 2011

Eindelijk actie in de Vergulde Hand


Tijdens de begrotingsbehandeling van 2012-2015 heeft de SP fractie speciale aandacht gevraagd voor het situatie in de Vergulde Hand, dit omdat dit Vlaardingse bedrijventerrein er steeds meer op achteruit leek te gaan. Nog geen maand later heeft het college na jaren lang pappen en nathouden eindelijk laten zien dat wie in Vlaardingen een bedrijf wil beginnen zich aan de wet en regelgeving dient te houden.

Lees verder
29 november 2011

SP stelt artikel 36 vragen over betrouwbaarheid de heer ten Have

Tijdens de laatste raadsvergadering op 24-11-2011 is vast komen te staan dat de heer Leo ten Have, toenmalig wethouder middelen, hetgeen hem vertrouwelijk en onder geheimhouding is toevertrouwd in de B&W vergadering van 13 januari 2011 door hem publiekelijk is gemaakt. Hij handelde hiermee in strijd met de gemeentewet(zie bijlage) Hiermee heeft dhr.ten Have wederom aangetoond niet integer noch betrouwbaar te zijn.

Lees verder

Pagina's

U bent hier