h

Nieuws uit 2011

4 oktober 2011

Manifestatie zeg NEE tegen de Blankenburgtunnel op 8 oktober a.s.


Het kabinet wil in november 2011 een beslissing nemen over de keuze tussen de aanleg van een Blankenburgtunnel of een Oranjetunnel als extra oeververbinding onder de Nieuwe Waterweg tussen Rotterdam en Hoek van Holland (noordzijde) / Maasvlakte (zuidzijde).

Lees verder
28 september 2011

Perikelen TBV in de laatste fase


Na meerdere bijeenkomsten waarvan de eerste in augustus plaatsvond met de TBV (Ten Behoeve Van) werknemers zitten alle gespreksdeelnemers in de afrondende fase. De bijeenkomsten waren georganiseerd naar aanleiding van de onophoudende stroom klachten die er vanuit TBV bij onze fractie binnen kwamen. De klachten varieerden van seksuele intimidatie tot beledigingen en ongewenst gedrag door met name de leiddinggevenden binnen TBV. Onze fractie is bij monde van Ingrid Wijker hiermee aan de slag gegaan en dat resulteerde in een uitgebreid onderzoek door middel van meerdere bijeenkomsten georganiseerd door de gemeentesecretaris Cees Kruyt.

Lees verder
28 september 2011

Bewoners VOP winnen strijd om renovatie huurwoning

Na een lange strijd hebben huurders in de VOP voor elkaar gekregen dat hun woningen worden gerenoveerd in plaats van gesloopt. Met hulp van de SP richtte de huurders in juni 2009 een comité op om de slechte kwaliteit van de woningen onder de aandacht te brengen. Huurders hadden last van vocht, koude, schimmel en ongedierte. Na massaal protest ging woningcorporatie Waterweg Wonen akkoord met het onderzoeken van de renovatiemogelijkheden. Tot genoegen van de bewoners wordt nu op korte termijn begonnen met grootschalige opknapwerkzaamheden.

Lees verder
9 september 2011

In de toekomst een gratis ID kaart of niet?


De SP fractie heeft bij monde van Ingrid Wijker op 9 september 2011 vragen gesteld naar
aanleiding van een uitspraak die de Hoge raad heeft gedaan over de legeskosten voor de ID
kaart. http://www.nu.nl/binnenland/2611125/identiteitskaart-moet-gratis-zijn.html.

Lees verder
9 september 2011

Grondwaterprobleem in de Hoevenbuurt

Een aantal maanden geleden werd de SP benaderd door bewoners uit de Hoevenbuurt. Zij zouden last hebben van water in de kruipruimte met alle ellende van dien. De diverse betrokken instanties zoals de gemeente, het hoogheemraadschap en de woningcorporaties waren benaderd, maar tot op dat moment met onvoldoende resultaat: de problemen bleven aan.

Lees verder
23 augustus 2011

Een bewogen avond voor de Sociale-Werkplaats werknemers

Na 8 maanden intensief bezig te zijn geweest met de werknemers van onze sociale werkplaats TBV(ten behoeve van) is er op 22 augustus door SP raadslid Ingrid Wijker en de gemeentesecretaris een grote bijeenkomst op het stadhuis georganiseerd. Deze avond stond in het teken van alle anonieme klachten die bij ons SP kantoor terecht zijn gekomen. Klachten variërend van (seksuele) intimidatie, bedreigingen, scheldpartijen en ongewenst gedrag waren de aanleiding voor het horen van deze mensen. Om ze uit hun anonimiteit te kunnen halen heeft dhr. Kruyt op verzoek van Ingrid Wijker besloten deze mensen ontslagbescherming te bieden om zo een duidelijk beeld van de arbeidsomstandigheden binnen TBV te krijgen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier