h

Nieuws uit 2012

20 december 2012

ACTIE “FLORIJNEN VOOR DE VOEDSELBANK”

Vrijdag 22 december 2012 om 15:00 uur zullen de raadsleden …. de aftrap geven voor de actie “Florijnen voor de Voedselbank”. Plaats van handeling: C!000 Loper 2 3136 CN te Vlaardingen.
Zij zullen door het fysiek storten van hun florijnen de eerste aanzet geven tot de actie “Florijnen voor de Voedselbank”, die tot en met 26 januari 2013 zal duren.

Lees verder
19 december 2012

Respect op het sportveld: de club als medeopvoeder

SP-wethouder Arnout Hoekstra van oa. jeugd en sport gaat de komende maanden met sportverenigingen in gesprek om het respect op en rond sportvelden te versterken. Dit liet hij gisteravond weten naar aanleiding van vragen van de gemeenteraad. “Sportverenigingen hebben een rol in de ontwikkeling van het kind. De uitdaging is om deze op een positieve manier te benutten”, aldus de wethouder. Geweld op sportvelden is een zeer actueel thema nadat op 2 december jongstleden in Almere een grensrechter door geweld om het leven kwam.

Lees verder
19 december 2012

SP-plan buurtplein Westwijk in uitvoering

Op 4 november 2009 diende toenmalig SP-fractievoorzitter Arnout Hoekstra een voorstel in om op de plek van de te slopen PWA-school aan de Van Maerlantlaan een buurtplein te realiseren. Nu drie jaar later presenteert het college een plan om dit gebied – de Hoogkamerstrook – in te richten. In dit plan is het SP-voorstel voor een buurtplein opgenomen.

Lees verder
12 december 2012

Archeologie zichtbaar door QR-wandelroute

QRTegelSP-wethouder Arnout Hoekstra (oa. onderwijs, archeologie) heeft woensdag 12 december de laatste van de dertig QR-tegels gelegd die de geschiedenis van de stad zichtbaar moeten maken. Vlaardingen heeft een rijke geschiedenis. Om die geschiedenis meer zichtbaar te maken voor hedendaagse Vlaardingers zijn er op 30 plaatsen in Vlaardingen tegels met een QR-code gelegd. Deze tegels liggen op plaatsen waar een belangrijke archeologische opgraving is gedaan.

Lees verder
6 december 2012

IN DE JORDAAN ZIJN DIE OUDE HUISJES HEEL VEEL WAARD

Op 23 november heeft in het SP partijkantoor een bijeenkomst plaatsgevonden over de sloop van de woningen in de patrimoniumbuurt in Vlaardingen.
De uitkomst van de bijeenkomst was dat de bewoners zich nog niet neer gelegd hebben bij de sloop van hun "tweede jas".

Lees verder
30 november 2012

Kwijtscheldingen afvalstoffenheffing minima gered!


Op initiatief van de SP heeft de coalitie van de gem. Vlaardingen besloten het plan voor wat betreft de geleidelijke afschaffing kwijtschelding voor de mensen met een laag inkomen terug te draaien. De kosten zullen worden betaald uit de pot afvalstoffenheffing zonder dat de draagkrachtige burgers meer voor deze heffing hoeft te betalen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier