h

Nieuws uit 2012

18 juni 2012

Raadsleden in de bres voor voedselbank

Het zal u niet ontgaan zijn, de armoede neemt in Nederland hand over hand toe. Het gaat helaas niet meer alleen om mensen met een uitkering, maar ook het aantal werkende armen wordt steeds groter. Het aantal aanvragen van mensen die er financieel zo slecht voor zijn komen te staan dat zij in aanmerking komen voor het verkrijgen van een wekelijks voedselpakket neemt schrikbarende vormen aan. Het verkrijgen van producten voor het pakket wordt echter steeds moeilijker doordat supermarkten steeds slimmer inkopen en het overschot steeds kleiner wordt. Daarom zijn enkele leden van de Vlaardingse gemeenteraad onder leiding van Esther Heijndijk een werkgroep gestart en tot actie over gegaan. De leden zijn Esther Heijndijk ChristenUnie/SGP, JanWillem Goedknecht PvdA, Helen de Koning CDA, Hermine Koning Groenlinks, en Ingrid Wijker SP. Tot nu toe is deze actie een succes, maar we zijn er nog niet.

Lees verder
15 juni 2012

Raadsbrede steun voor nieuwe Onderwijsvisie

SP-onderwijswethouder Arnout Hoekstra ontving donderdagavond raadsbreed complimenten voor de nieuwe Vlaardingse onderwijsvisie “Alle kinderen zijn kansrijke kinderen”. De gemeenteraad stemde vervolgens unaniem in met deze breed gedragen nota. Het document is samen de in Vlaardingen aanwezige onderwijsinstellingen opgesteld. Het accent in de visie ligt op talentontwikkeling. De visie, voor alle ruim 17.000 kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar in Vlaardingen, is het resultaat van een samenwerking tussen de voorschoolse voorzieningen, het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, het MBO en de gemeente Vlaardingen. De visie beschrijft de gezamenlijke ambitie van deze partijen om voor kinderen en jongeren optimale kansen te creëren. Hierdoor kan elke leerling zich ontplooien en ontwikkelen naar zijn of haar talenten en een zo’n hoog mogelijk opleidingsniveau behalen. De onderwijsvisie is te lezen (PDF) via http://vlaardingen.notudoc.nl/...

Lees verder
9 juni 2012

SP stelt vragen over verbouwing aan de Louise de Colingnylaan

In het algemeen dagblad van 9 juni jl. staat een artikel over de verbouwing aan de Louise de Colingnylaan. In het artikel wordt aangegeven dat senioren de dupe zijn van werkzaamheden aan de liften. Zo kunnen de senioren volgens het artikel alleen het flat verlaten door middel van betaling van 17 euro.

Lees verder
3 juni 2012

SP stelt college vragen over 'stadslandbouw' in Vlaardingen

Op veel plekken in Rotterdam heeft het college de mogelijkheid gecreëerd tot stadslandbouw.
Inwoners gaan met de woningcoöperaties in overleg en maken afspraken om braakliggende bouwkavels in gebruik te nemen om buurt en moestuinen te kunnen aanleggen.
Stadslandbouw is overgewaaid vanuit Amerika, hoogleraar ruimtelijke planning aan de Wageningse universiteit Arnold van der Valk was diep onder de indruk toen hij dit fenomeen aanschouwde. In Rotterdam heeft men dit ook opgepikt en inmiddels is het aanleggen van buurt en moestuinen een enorm succes te noemen. Arnold van der Valk verklaart eveneens dat Rotterdam voorop loopt in Nederland, aldus de Volkskrant.

Lees verder
3 juni 2012

Vlaardingse afdeling naar XVIII SP Congres

Op 2 juni 2012 was er in Breda het 18e partijcongres van de SP.
Namens de afdeling Vlaardingen zijn Arie Stolk, Ingrid Wijker en Kasper Vink naar het congres gegaan, de laatst genoemde heeft hier een verslag van geschreven.

Lees verder
3 juni 2012

Het einde van de Blankenburgtunnel(plannen) is in zichtZoals u al vernomen zult hebben, is de Blankenburgtunnel controversieel verklaard. Dat wil
zeggen dat de besluitvorming over de NWO vooruitgeschoven is tot na de verkiezingen,
en er een nieuwe Tweede Kamer en regering is. Dan zou het zomaar kunnen gebeuren dat er
geen meerderheid voor de Blankenburgtunnel meer is.

Lees verder

Pagina's

U bent hier