h

Nieuws uit 2006

21 december 2006

Sloopmotie van de baan

Op 24 november 2005 heeft de raad, met 31 stemmen vóór, en twee stemmen tegen, een motie aangenomen waarin o.a. gesteld wordt dat er niet meer gesloopt mag worden, alvorens er bekend is wat er terug gebouwd wordt. In de commissie stad van 21 december 2006 is, na een interne memo van wethouder Versluijs, deze motie weer even makkelijk overboord gezet.

Lees verder
7 december 2006

De gemeenteraad van Vlaardingen kiest voor burgerlijke ongehoorzaamheid.

De gemeente Vlaardingen stopt met het verstrekken van informatie aan COA en IND, die zou kunnen leiden tot het uitzetten van mensen die in Nederland zijn gekomen tijdens de oude vreemdelingenwet. Dit is de uitkomst van een motie die door Alke van Marsbergen van de SP fractie tijdens de raadsvergadering van donderdag 7 december is ingediend, in de motie valt te lezen dat er sinds 22 november een andere wind waait door Den Haag. Die in de Tweede Kamer heeft geleid tot het indienen van een motie, waarbij aan het demissionaire kabinet wordt verzocht om het uitzetten van mensen die tot deze groep behoren stop te zetten.

Lees verder
27 november 2006

Column: Het zwartepieten is begonnen

Nee ik heb het niet over de inkomst van Sint en Piet in ons land, maar over de manier waarop de SP nu in de media bestempeld wordt. Nu de rook van de verkiezingsavond van 22 november is opgetrokken lijken alle journalisten hun pijlen te richten op de geschiedenis van de SP en haastten zij zich om te zeggen dat de SP dan wel een communistische dan wel een Maoistische partij is.

Lees verder
24 november 2006

Veilige school zones, toch niet zo veilig.

Al tijdens de begrotingsbehandeling twee weken geleden had de SP de wethouder al vragen gesteld over de onveilige situatie, van de veilige schoolzone in de Westwijk. Waar een zebrapad heel dicht bij een bushalte is aangebracht, waardoor aankomend verkeer geen zicht heeft op eventueel overstekende kinderen als er een bus bij deze halte staat.

Lees verder

Pagina's

U bent hier