h

Nieuws uit 2006

10 september 2006

Huurders bijeen tegen sloop en woningnood

Eenentwintig huurders uit verschilenden wijken van Vlaardingen hebben vandaag tijdens een bijeenkomst van het ‘Platform Vlaardingers tegen Sloop en Woningnood’ argumenten verzameld tegen sloop van betaalbare huurwoningen.

Lees verder
6 september 2006

Uitnodiging bijeenkomst Platform Vlaardingen tegen Sloop & Woningnood

Geachte mevrouw, heer,
beste mede huurder,

Lees verder
24 augustus 2006

Schriftelijkevragen over de reconstructie van het Midden-Delflandgebied

Naar aanleiding van de reconstructieplannen van het Midden-delfland gebied, waaronder de op Vlaardings grondgebied liggende Holiërhoekse polder heeft onze de SP vragen schriftelijke vragen richting het college van B&W gesteld. De uit de 13e eeuw stammende Holiërhoekse polder kan gezien worden als een cultuurhistorisch landschap. Het betreft een van de weinige in onze provincie gelegen oorspronkelijke polderlandschappen.
Het is om die reden dat de gemeente op 2 februari 1994 het standpunt heeft ingenomen niet te kunnen instemmen met de plannen zoals omschreven in het Voorontwerp-plan ex artikel 40 van de Reconstructiewet deelplan "Abtswoude". De huidige plannen zijn naar onze mening te beschouwen als een nadere uitwerking van de plannen die door de gemeenteraad zijn afgewezen

Lees verder
11 augustus 2006

VREDE IN HET MIDDEN OOSTEN !

De Raden van Kerken van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis nodigen u uit voor een bijeenkomst op 17 augustus 2006, in Wijkcentrum Holy, Aristide Briandring 90, Vlaardingen. Het doel is om onze betrokkenheid en solidariteit te tonen met de slachtoffers in deze oorlog, zowel Libanezen, Palestijnen in Gaza en de Westbank, en Israëli.

Lees verder
24 juli 2006

Leegloop door exorbitante huur winkelpanden

Volgens de Vlaardingse SP fractie rijzen de huren van de winkelpanden in het stadshart van Vlaardingen de pan uit.
Er is inmiddels een leegloop aan winkels uit het centrum van Vlaardingen.

Lees verder
14 juli 2006

Website SP Vlaardingen een van beste van Waterweg gebied!

Vandaag staat in het AD dat de sites van de Vlaardingse GroenLinks (1ste) en SP (2de) het beste van de regio zijn. Of SP webmaster Arnout Hoekstra daar trots op is? Ja natuurlijk! Maar was het moeilijk? Nee, zeker niet!
"Ik heb nog veel wensen voor de site, en voor de verversing van de berichten, en wat dat betreft kan de site nog veel beter. Onze winst is meer te danken aan de nalatigheid van de andere partijen, ze moeten zich echt schamen met wat voor sites ze naar buiten komen."

Lees verder

Pagina's

U bent hier