h

Nieuws uit 2006

24 september 2006

De Startersregeling; de gemeente als hypotheker..

Starter, én een modaal inkomen? Heel mooi, maar niet genoeg om aan een huis te komen. Voor een huurhuis mag je 4 jaar in de rij gaan staan, en voor een koophuis kom je tekort. Met een (gezamenlijk) inkomen van 29.000 (modaal) kan je bij een rente van 4,75% rente een maximale hypotheek van €131.865 krijgen (NHG). 130duizend euro is op de Vlaardingse woningmarkt een krap budget. Het college zou er voor kunnen kiezen om méér goedkopere ipv duurdere woningen te bouwen, zodat de huidige woningmarkt voor starters met een beperkt krediet wat meer aanzet. Ook zouden er meer bereikbare woningen binnen het huur segment kunnen worden gecreëerd. Zodat de wachtlijsten korter worden, en starters in een betaalbare huurwoning kunnen starten. Het college beleid is momenteel alleen gebaseerd op het tegenovergestelde. En de starters? Die kunnen een zak met geld lenen..

Lees verder
23 september 2006

Alke van Marsbergen verbijsterd over uitspraken wethouder

SP raadslid Alke van Marsbergen is verbijsterd over de reactie van GroenLinks wethouder van der Velde, die hij naar aanleiding van de commissievergadering over de Korhoenlaan naar buiten bracht. De wethouder zei na afloop van de vergadering dat door de schuld van de commissieleden het project aan de Korhoenlaan nog meer vertraging op zou lopen, met het gevolg dat hierdoor ook de projectkosten verder zullen stijgen. Het door de commissie besluiten het onderwerp als niet als rijp voor de raadsbehandeling te beoordelen zou aanleiding zijn voor verdere vertraging en extra kosten.

Lees verder
22 september 2006

van Marsbergen vóór Jeugdsportfonds

Een van de belangrijkste speerpunten is het verbeteren van de sportmogelijkheden, en de gezondheid van de Vlaardingse jeugd. SP raadslid Alke van Marsbergen diende tijdens de raadsvergadering van 21 september een motie in die zou moeten pleiten voor onderzoek naar het instellen van een gemeentelijk Jeugdsportfonds.

Lees verder
22 september 2006

Amendement op de WMO verordening

SP fractie Vlaardingen is bang dat er met de verordening van de nieuwe wet WMO (Wet Maatschappelijk Ondersteuning) straks mensen buiten de boot zullen vallen. In de verordening wordt gesproken over een persoon die ten gevolgen van ziekte of gebrek objectief aantoonbare beperkingen ondervindt. Juist door het woord objectief sluit je al een grote groep mensen uit. SP raadslid Erica Toering diende hier gisteravond tijdens de raadsbehandeling een amendement op in.

Lees verder
14 september 2006

Vragen over af te geven intentie tot sloop

Arnout Hoekstra, fractievoorzitter van de SP, heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld over de gang van zaken van de stedelijke vernieuwing van de Babberspolder-Oost. Doormiddels een brief heeft woningbouwcorporatie Waterweg Wonen de bewoners van de woningen die vallen onder sloopfase 5 laten weten dat de gemeente waarschijnlijk op 1 oktober een intentie tot sloop af zal geven. Maar hoe zit dat? Heeft de provincie wel goedkeuring gegeven om de bestemming te wijzigen? En had de raad geen motie aangenomen dat we niet zomaar meer gaan slopen?

Lees verder
13 september 2006

Schriftelijkevragen omtrent bereikbaarheid van het Volksbos / de Rietputten

Ingrid Wijker heeft vandaag schriftelijk een aantal vragen gesteld aan het college van B&W over de bereikbaarheid van het Volksbos / de Rietputten. Het Volksbos en het daarnaast gelegen broedgebied de Rietputten zijn voor de hele regio, en zeker voor Vlaardingen, uniek in haar flora en fauna. Helaas is het momenteel zo slecht bereikbaar. Men is noodgedwongen om onbeschermd een gevaarlijke weg over te steken, en het ontbreekt aan een redelijk ontsluitingsfietspad vanuit de Westwijk.

Lees verder

Pagina's

U bent hier