h

Nieuws uit 2006

20 november 2006

Column: Campagne SP Vlaardingen

Als enthousiaste medewerkers campagne gaan voeren, dan gebeurt er wat. En dat geld ook voor de SP in Vlaardingen. De SP in Vlaardingen is vier weken lang bezig geweest met een campagne strijd. SP voert altijd campagne maar kent zijn pieken en dalen. Nou dit keer was het een piek. Op het Veerplein staan de raadslieden en het bestuur te rillen van de kou. Maar ze gaan door met de folders uit te delen en mensen proberen te vertellen dat de SP wel degelijk een boodschap heeft voor Nederland.
Willem de Man & Arnold van Kalken
SP actiesecretaris Willem de Man en GroenLinks PR-man Arnold van Kalken

Lees verder
12 november 2006

SP teleurgesteld na het verwerpen van de motie stedenband

De SP gemeenteraadsfractie van Vlaardingen is teleurgesteld dat de motie, waarin zij het college verzochten om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn een stedenband met de Palestijnse stad Nabloes aan te gaan, geen meerderheid haalde. De gemeente Vlaardingen kent een zeer grote en hechte Palestijnse gemeenschap. De eerste generatie van deze groep Vlaardingers kwam grotendeels uit de Palestijnse stad Nabloes.

Lees verder
12 november 2006

SP fractie blij met toezegging van de wethouder over Meldpunt ouderen mishandeling

Tijdens de behandeling van de begroting, op 8 en 9 november, heeft SP raadslid Erica Toering doormiddel van een motie de raad het voorstel gedaan om de wethouder te verzoeken tot het uitzoeken wat de mogelijkheden zijn om een meldpunt ouderen- mishandeling op te starten. Tevens is het voorstel om een campagne te starten om over dit onderwerp meer bekendheid te geven bij de Vlaardingse bevolking.

Lees verder

Pagina's

U bent hier