h

Nieuws uit 2006

12 mei 2006

Vlaardingse SP'ers op aandelenvergadering Shell

Op 16 mei aanstaande zullen SP leden uit o.a. Vlaardingen samen met SP Tweede-Kamerlid Krista van Velzen beginnen met het saneren van een gifstort van Shell. Vanaf 1965 heeft Shell via een onderaannemer naar schatting 200.000 ton met olie, calciumhydroxide, katalysatorafval, kwik en silicagel vervuilde grond laten storten op de stort van Troost in de Biesbosch. Al 30 jaar weigert Shell de troep op te ruimen. Van Velzen: 'Ik ga toch niet wachten tot het gif het natuurgebied in lekt. Ik heb alvast een gedeelte van de stort afgegraven en hoop dat Shell zich houdt aan de eigen reclameslogan 'Waar u stopt gaat Shell verder'. In Vlaardingen heeft de SP afgelopen maanden honderden protestkaarten laten ondertekenen; op de weekmarkten op het Veerplein en op de Loper, op de van Hogendorplaan en bij de supermarkten aan de van Baerlestraat in de Westwijk. Deze zullen we op 16 mei aanbieden aan de Shell.

Lees verder
11 mei 2006

SP/CU-SGP motie aangenomen: onderzoek naar extra steun financieel zwakkeren

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 11 mei met een grote meerderheid ingestemd met een motie die Vlaardingers in financiële problemen moet ondersteunen. De motie, die de SP fractie samen met de fractie van ChristenUnie/SGP heeft opgesteld, vraagt om onderzoek hoe een gedeelte van het positieve resultaat van de jaarrekening kan worden gebruikt om mensen in financiële problemen te helpen.
De motie werd mede ondertekend namens de fracties van GroenLinks, PvdA en CDA. Er wordt verwacht dat er binnen zes weken de resultaten van het onderzoek in de commissie besproken kunnen worden.

Lees verder
11 mei 2006

Reactie SP fractie op jaarrekening

Voorzitter;
Over de jaar rekening op zich hebben wij niet zoveel te melden.
De SP weet niet of zij blij moet zijn met de 5,1 miljoen die de Gemeente heeft over gehouden, dit omdat niet echt is duidelijk geworden of het voordeel voor de gemeente in misschien enkele gevallen een nadeel was voor sommige burgers.

Lees verder
5 mei 2006

Schriftelijke vragen over de landingsplaats van de traumahelicopter

Op 04-05-06 moest er voor de tweede maal in een zeer korte tijd na een eerder ernstig ongeval in het centrum
Een traumahelicopter landen op het voormalig ex libris terrein.
De ambulancebroeder moest in een zeer rap tempo over het daar staande hek klimmen om vervolgens in een politieauto te springen om hem met veel spoed naar de plek van het ongeval te brengen.
Circa 5 jaar geleden is er ook een zwaar ongeval geweest waar een klein meisje bij omkwam
De toen opgeroepen traumahelikopter had toen veel problemen met het vinden van een landingsplaats,dit omdat de woningen aan de ex libris toen nog niet waren gesloopt dus er op dat terrein van een landingsbaan geen sprake kon zijn.

Lees verder
3 mei 2006

Handtekeningen tegen gokhal

De afgelopen maanden zijn we al druk bezig geweest met handtekeningen op te halen tegen de komst van een gokhal in het voormalig V&D pand.
We stonden meerdere zaterdagen op de markt, op het Veerplein, waar tot nu toe al honderden bezorgde mensen hun krabbel tegen gokverslaving, armoede en criminaliteit hebben gezet. Deur-aan-deur

Lees verder

Pagina's

U bent hier