h

Nieuws uit 2004

20 oktober 2004

College in protest tegen kabinet?

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten gaat op het Haagse Malieveld demonstratief een
bijzonder algemene ledenvergadering houden tegen het regeringsbeleid. Gelukkig maar dat het
gras extra demonstratie bestendig is ingezaaid door de SP. De VNG roept alle gemeenten, colleges
van B&W, op aanwezig te zijn a.s. vrijdag om 10.30 uur.
De VNG wil daarmee demonstratief onderstrepen dat als gevolg van het Kabinetsbeleid;
"de bestuurlijke en financiële verhoudingen tussen gemeenten en het Rijk onder druk worden gezet",
en dat; "de urgentie van de lokale problemen niet tot het Kabinet lijken door te dringen" .

Lees verder
30 september 2004

De gang van zaken rondom besluitvorming herstructurering Babberspolder-Oost

Sinds ruim twee jaar houdt het Bewonerscomité Babberspolder – Oost, ( april 2002) opgericht en ( november 2002) gekozen tijdens een drukbezochte bewonersvergadering, zich bezig met de vele aspecten en gevolgen van de herstructurering / sloopplannen. Grote én kritische vraagtekens zetten wij bij de, naar onze mening, al te gemakkelijke en ook onzorgvuldige manier waarop bewoners door de Stichting Waterweg Wonen worden en zijn betrokken, en ook bij de naar onze mening onzorgvuldige afhandeling van wettelijke procedures door het gemeentebestuur en Waterweg Wonen.

Lees verder
6 juni 2004

Algemene beschouwingen bij de begroting 2004 – 2007

Het is weer zover.
Snoeien waar al weinig hout zit en bezuinigen waar al kaalslag bestaat. Het college van B&W wil Vlaardingen een kwaliteitsimpuls geven om de
aantrekkelijkheid van Vlaardingen als woon- en werkstad te vergroten. Dat is al wat hoog van de torenblazen, maar deze retoriek vergt ook nog eens een bezuinigingsoperatie van 9 mln Euro om de herstructurering van met name de Rivierzone en de Babberspolder te realiseren.
Dat zijn nu juist de zaken waarop maar eens goed gekeken zou moeten worden of dat niet anders kan.
Is het college bereid om te overwegen de Rivierzone plannen over een langere periode (30-35 jaar) uit te werken met als eerste prioriteit het vaststellen van het bestemmingsplan?

Lees verder
6 februari 2004

Rivierzone op slot voor bewoners met een smalle beurs

In de laatste raadsvergadering is het structuurplan voor de Rivierzone vastgesteld. De SP heeft daar tegen gestemd. Niet omdat wij tegen een verbetering van de Rivierzone zijn, maar omdat in deze verbetering geen plaats is voor bewoners met een smalle beurs. In de structuurnota is namelijk een paragraaf opgenomen waarin de woningbouw voor de Rivierzone wordt vastgesteld.

Lees verder
19 januari 2004

Jongeren massaal in protest: Familie Azizi moet blijven!!!

Maandagmiddag 19 januari demonstreerde leerlingen van het VOS -ondersteund door Rood, jongeren in de SP- tegen de mogelijke uitzetting van de familie Azizi. De demonstratie vond plaats voor het bordes van het stadhuis. Na verschillende toespraken van o.a. Moheb Azizi, Maikel van Leeuwen (SP) en burgemeester Bruinsma trok een grote groep jongeren het centrum in om massaal handtekeningen op te halen.

Lees verder
15 januari 2004

De “HOOPJES” puin van het college

Al geruime tijd is het college van B&W bezig geweest met een nieuw hondenbeleid. Dit hondenbeleid moet de overlast van de hoopjes poep op straat tegengaan. Met veel bombarie werd de eerste hondenpoephalte door mevr.v. Es (VVD) geopend; men kon daar zakjes pakken en de neergelegde “hoop” opruimen en deponeren in de daarvoor bestemde bak.

Lees verder

Pagina's

U bent hier