h

Nieuws uit 1987

3 december 1987

Remi Poppe slijpt de messen

Remi Poppe
(3 december 1987) De Vlaardingse gemeenteraad heeft al roerige tijden achter de rug, maar gaat ongetwijfeld nog roerige tijden tegemoet. Hoofdrolspeler nummer één bij al dat politieke gekrakeel wordt ongetwijfeld Remy Poppe die met de SP fraktie, goed voor vijf gemeenteraadszetels, de komende maanden om niet te zeggen jaren voor de nodige opschudding zal gaan zorgen.

Lees verder
11 november 1987

Miljoenenschuld De Wouthof

Vlaardingse raadsleden raasden en tierden gisteravond tegen SP-raadslid Remi Poppe, veel meer dan zij zich bezig hielden met de dreigende miljoenenschuld bij bejaardencentrum De Wouthof. „U interesseert zich geen ruk voor de ouwe mensjes die er wonen", schold PvdA-wethouder Bas Goudriaan. Poppe was de enige die vraagtekens zette bij het rapport van de tijdelijke werkgroep ASHVB. De enige die zich afvroeg waar de schuld van twaalf miljoen gulden vandaan kwam. De enige die zich afvroeg hoe groot de leegstand zou zijn bij hogere huren. „Allemaal verkiezingspraatjes en prietpraat", donderde Goudriaan.
Bas Goudriaan
PvdA-wethouder Bas Goudriaan

Lees verder
5 november 1987

Ouderen en loonbelasting

De Socialistiese Partij heeft de besturen van verzorgingstehuizen verzocht medewerking te verlenen aan het invullen van een T(eruggave)-biljet voor de bewoners. Het SP-lid mevrouw A. Vugts wijst de besturen op de wet bejaardenoorden die sinds 1 januari 1985 van kracht is. „Door deze wet is er een kans voor ouderen in de verzorging betaalde loonbelasting terug te krijgen. U als bestuur zult er toch ook wel voor zijn, dat uw bewoners van deze mogelijkheid gebruik kunnen maken", schrijft het SP-lid in een brief aan de verzorgingstehuizen.

Lees verder
5 november 1987

College beantwoord vragen over energieschuld VOB

'Wij konden niet anders besluiten dan een gedeelte van de vordering van de Vlaardingen Oost Bedrijven kwijt te schelden,' antwoorden Burgemeester en
Wethouders aan raadslid Fred Trooster (S.P.) die vragen had gesteld over de betalingsregeling, die de GEWB met het havenbedrijf had getroffen.
Het college is het eens met Trooster dat een betalingsregeling, waarbij uiteindelijk het volledige bedrag van de vordering zou worden ontvangen, de voorkeur verdient. 'Toen echter aan VOB surséance van betaling werd verleend, werden wij geconfronteerd met de vraag: moeten wij genoegen nemen met een gedeeltelijke betaling om daarmee een bijdrage te leveren aan de pogingen om het bedrijf te redden of moeten wij blijven eisen dat de gehele vordering wordt voldaan?' waarbij het college aangeeft dat de vordering van de gemeente Vlaardingen voor zestig procent is gehonoreerd, terwijl de andere normale crediteuren met dertig procent genoegen moeten nemen.

Lees verder
2 juli 1987

Raad ruziet verder

Remi Poppe
De Vlaardingse gemeenteraad heeft gisteravond opnieuw enkele uren besteed aan bekvechten. Aanleiding was een interpellatie van de Socialistiese Partij over het intrekken van de meerjarenbegroting in juni. Alleen met haarkloverijen, spitsvondigheden en soms ordinair schelden slaagde de PvdA/WD/CDA-coalitie erin die aanval van Remi Poppe te pareren.

Lees verder
26 juni 1987

College heeft lage dunk van democratie

De opvattingen van PvdA, CDA en VVD in Vlaardingen over de democratie zijn 'van een bedenkelijk allooi'. Dat vindt althans de SP, die in de komende raadsvergadering burgemeester en wethouders aan de tand wil voelen. De SP houdt een interpellatie over het intrekken van de meerjarenbegroting.

Lees verder

Pagina's

U bent hier