h

Nieuws uit 2008

28 december 2008

Erica Toering ongerust over bezuinigingen AWBZ

Erica Toering
De SP heeft tijdens de begrotingsbehandeling van 5 november 2008 zijn ongerustheid uitgesproken over de veranderingen die per 1 januari 2009 de ondersteunende begeleiding uit de AWBZ, Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, haalt en onder de Wmo, Wet maatschappelijke ondersteuning, doet vallen.

Dit zou betekenen dat er veel mensen die ondersteunende begeleiding krijgen voor een lichte handicap en nu zelfstandig kunnen wonen, geen hulp meer krijgen en aangewezen zijn op hulp van familie of vrienden. Kinderen met een lichte handicap die nu mee kunnen draaien op een normale school zouden daar van de dupe worden. Het budget voor inhuren van aanvullende leerkrachten of aanpassingen komt te vervallen.

Lees verder
22 december 2008

Succesvolle informatieavond over de kredietcrisis

Afgelopen vrijdagavond was Tweede Kamerlid Farshad Bashir te gast in het SP afdelingskantoor aan de Broekweg. Bashir was naar Vlaardingen gekomen voor de openbare informatieavond van de lokale SP afdeling. Met veel tevredenheid kijken wij terug naar een succesvolle en informatieve avond. Hieronder kunt u een verslag lezen van een van onze leden.

Lees verder
17 december 2008

Voorstellen voor lastenverlichting en koopkrachtverbetering

Aanstaande donderdag komt de gemeenteraad te stemmen over de gemeentelijke belastingverordening. Vlaardingen is reeds de duurste Waterweggemeente, vanaf 1 januari 2009 zal Vlaardingen nog duurder zijn. De SP heeft een aantal voorstellen gedaan om de lasten te verlichten en de koopkracht van de ingezetenen te verbeteren.

Lees verder
9 december 2008

Informatieavond kredietcrisis met Kamerlid Farshad Bashir

Farshad BashirDe hele wereld is in de ban van de kredietcrisis. De SP kan zich heel goed voorstellen dat de crisis ook bij veel Vlaardingers vragen oproept. Om veel vragen weg te nemen organiseert de SP een open-informatieavond over de crisis. SP Tweede Kamerlid Farshad Bashir heeft zich bereid gevonden om op 19 december met de inwoners van Vlaardingen in gesprek te gaan.

Lees verder
2 december 2008

Voorstellen SP en CU/SGP voor stringenter gokverslavingsbeleid

De fracties van de SP en en ChristenUnie/SGP hebben een notitie gepubliceerd om het verslavingsbeleid bij de komst van een mogelijke gokhal te verstevigen. Beide fractie zijn fel tegen de komst van een gokhal aan het Veerplein, het raadsbesluit wat de komst mogelijk moet maken is echter al door de raad genomen. De fracties van SP en CU/SGP willen er nu voor zorgen dat áls er een gokpaleis komt, er alles aangedaan wordt om potentiële verslaafden te waarschuwen, en verslaafden te begeleiden.

Lees verder
28 november 2008

SP-voorstel voor algehele asbestinventarisatie

De SP heeft een voorstel gedaan om het risico op gevaarlijk asbestcement in de Vlaardingse leefomgeving in kaart te brengen. Tevens is het verzoek om met een bestrijdingsplan te komen om gevaarlijke situaties aan te pakken. De verwerking en het gebruik van asbestcement heeft tot nu toe mondiaal al tienduizenden mensenlevens gekost. De komende jaren zullen nog duizenden anderen komen te overlijden aan de gevolgen van asbestgerelateerde kanker. In veel objecten in de leefomgeving zit nog steeds asbestcement verwerkt. Wanneer we bewust worden van de aanwezigheid van asbest doormiddel van het opstellen van een kansenkaart kan het gevaar worden beperkt.

Video: Toelichting op het SP-voorstel om tot een asbestrisico-inventarisatie en een bestrijdingsaanpak te komen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier