h

Nieuws uit 2008

22 oktober 2008

SP presenteert onderzoek naar joodse begraafplaats

 Irene Hoekstra
Onderaan de Westlandseweg ligt sinds 1864 een joodse begraafplaats. Momenteel is er weinig van terug te zien, maar eind 19de eeuw zijn hier naar alle waarschijnlijkheid tientallen mensen begraven. Met het verdwijnen van de zelfstandige Israëlitische gemeenschap uit Vlaardingen is de begraafplaats in de vergetelheid geraakt. Begin vorige eeuw maakte de gemeente met deze gemeenschap afspraken over het behoud en onderhoud van de begraafplaats. Meerdere van deze zijn tot op de dag van vandaag niet nagekomen.

Lees verder
15 oktober 2008

Asbest gevonden in schuurdaken Patrimoniumbuurt

Het SP MilieuAlarmteam heeft deze week een melding ontvangen over mogelijk asbest in schuurdaken. Een bewoner van de Vlaardingse Patrimoniumbuurt was ongerust over het feit dat er stukken van haar oude schuurdak afbraken. Het vermoeden bestond dat het schuurdak asbest zou bevatten. Het SP MilieuAlarmteam heeft hierop gelijk gehandeld en is op locatie polshoogte komen nemen. Ook heeft het Milieu Alarmteam de andere schuurdaken in de buurt onderzocht. Het gaat hier om oude verweerde schuurdaken waarin asbestvezel is verwerkt.

Lees verder
10 oktober 2008

SP komt met 3e editie ZO-krant

Derde editie ZO krantVoor de derde keer dit jaar geeft de SP haar eigen krant uit. Deze ZO-krant wordt in Vlaardingen in een oplage van 30.000 huis-aan-huis verspreid door tientallen enthousiaste vrijwilligers. Ook is de krant verkrijgbaar op onze vaste stand op het Veerplein en te downloaden via het Internet.

De SP informeert via de ZO-krant – ook buiten verkiezingstijd – een aantal keer per jaar wat er speelt in binnen- en buitenland. Deze editie van SP ZO-krant gaat over mensen in geldproblemen, de nieuwe fractieleider Agnes Kant, het verbeteren van de buurten en nog veel meer. Dankzij het grote aantal actieve vrijwilligers en de vrijwillige afdracht van onze volksvertegenwoordigers is de SP instaat om vier keer per jaar de hele bevolking te informeren over haar standpunten en activiteiten. De krant is ook verkrijgbaar via de SP marktkraam op het Veerplein, iedere eerste zaterdag van de maand. Tevens is de krant via de SP-website te lezen.

Naast het bezorgen van de kranten bellen de SP’ers ook bij de mensen aan. In het kader van ‘buurten in de buurt’ enquêteert de SP de Vlaardingers over hun bevindingen over hun eigen buurt. Het komende anderhalf jaar zal de SP op deze wijze alle buurten van Vlaardingen aandoen. Dit najaar wordt de SP in dit buurtenplan bijgestaan door Tweede Kamerlid Fons Luijben en Eerste Kamerlid Arjan Vliegenthart. Zij zullen de komende periode samen met lokale actieve SP’ers bij Vlaardingers aanbellen.

Lees verder
9 oktober 2008

Herstructurering en Actieplan Wonen op glad ijs?

Vlaardingse woningmarktDe huizenprijzen in Nederland zijn voor het eerst in 18 jaar gedaald. De verkoopprijs van de gemiddelde woning lag in het derde kwartaal van 2008 0,3% lager dan het tweede kwartaal van dit jaar. Dat blijkt uit gegevens van de Nederlandse Verenging van Makelaars. De NVM meldt ook dat er in het derde kwartaal 13% minder huizen zijn verkocht dan het kwartaal daarvoor.

De kredietcrisis ploegt haar sporen door de woning- en hypothekenmarkt. Een recessie lijkt onafwendbaar en niemand kan op zinnige wijze duiden wanneer de teruggang in de conjunctuur een ombuiging zal maken. Eerder nog melde projectontwikkelaar Rudy Stroink van TCN op dat door de kredietcrisis projectontwikkelaars bij banken nauwelijks geld kunnen loskrijgen voor nieuwe bouwprojecten.

Gezien er plannen zijn om minstens 8.450 nieuwe woningen te realiseren stelde Arnout Hoekstra vandaag enkele schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Zo vraagt de SP zich af of het college zich realiseert dat sloop/nieuwbouwactiviteiten als gevolg van de kredietcrisis en de ontwikkelingen in de woningmarkt risicovol en onrendabel kunnen worden. Ook is de SP erg benieuwd naar de inzichten van het college op de mogelijke effecten van de huidige ontwikkelingen en de daaruit voortvloeiende consequenties op de uitvoering van het Actieplan Wonen en de overige herstructureringsprojecten.

De SP is van mening dat sloop in relatie tot nieuwbouw heroverwogen zal moeten worden en getoetst moet worden aan de huidige financiële uitvoerbaarheid. De vraag is of het college die opvatting deelt.

Lees verder
22 september 2008

Twijfel over succesvolle implementatie OV-chip

Geen vertrouwen in OV-chipkaart

Vandaag trokken de consumentenorganisaties zich terug uit het overleg met de staatssecretaris over de invoering van de OV-chipkaart. De consumentenorganisaties zeggen “er geen vertrouwen meer in te hebben dat de nadelen aan het elektronische vervoerbewijs nog omgezet zullen worden in voordelen”. De prijs, de privacy en de praktische problemen met overstappen zijn volgens ANWB, CG-raad, Consumentenbond, LSVb en Rover na vier jaar praten nog steeds niet opgelost.

Lees verder

Pagina's

U bent hier