h

Nieuws uit 2008

27 november 2008

Raad unaniem akkoord met herstel joodse begraafplaats

De gemeenteraad van Vlaardingen heeft unaniem ingestemd met het initiatiefvoorstel van de SP om de joodse begraafplaats in ere te herstellen. Vorige maand publiceerde de SP een rapport over de joodse begraafplaats aan de Schiedamseweg. Uit onderzoek zou blijken dat het joodse graf in werkelijkheid driemaal de huidige omvang zou hebben. Tevens zou de uit 1939 stammende belofte voor een gezamenlijk monument nog niet zijn nagekomen. De SP diende een voorstel in om de begraafplaats terug te brengen in haar oorspronkelijke omvang en alsnog – in overleg met de joodse gemeenschap – een monument te realiseren.

Video: Toelichting op het initiatiefvoorstel door fractievoorzitter Arnout Hoekstra.

Lees verder
26 november 2008

Vlaardings sloopbeleid moet op de schop

De SP pleit voor een vergaande herziening van het Vlaardings sloopbeleid. De gemeente en corporaties hebben plannen om in ruim 20 jaar zo’n zevenduizend woningen te slopen, dit is bijna de helft van het volledige corporatiebezit. De hele stad gaat op de schop doordat met het Destructieplan Wonen er tot 2030 ieder jaar zo’n 300 woningen te vlakte gaan. Sloop ten tijde van woningnood is onverstandig, zeker wanneer het prima woningen betreft.

Lees verder
22 november 2008

Op bezoek bij de straatvegers

(Tekst: Arnout Hoekstra) Het is zaterdagochtend, het is vroeg, het is guur en nog donker. Hagel en sneeuw gieren om mijn oren als ik van huis richting de Zuidbuurtseweg vertrek. Vandaag loop ik een ochtend mee met de mannen van de bladvegerij. Bij de uitvalsbasis aan de Zuidbuurtseweg tref ik ook Kees Borsboom en Jack Tsang van de fractie van GroenLinks. In het portaal van de boerderij van de gemeentewerken ligt een kat genoegzaam te spinnen. Het is poes Karel die alhier zijn thuis heeft gevonden. De koffie warmt ons, voorbereidend op de kou de ons te komen staat. We krijgen oranje, reflecterende, jassen aangereikt en gaan na een kort gesprek op zoek naar de veegwagens. Er is weinig tijd te verliezen want er staat ons een hoop te doen, de tijd van het jaar hebben immers de bomen doen beslissen zich van hun bladeren te ontdoen.

Lees verder
21 november 2008

SP verzoekt burgemeester Mosquito’s te verwijderen

Gisteravond heeft minister Ter Horst – Binnenlandse Zaken – in de Tweede Kamer gezegd dat er geen wettelijke grondslag bestaat voor het gebruik van de zogenaamde ‘Mosquito’s’. De Mosquito is een metalen kastje met een ‘ultrasoon geluidssysteem’, dat een zeer hoge toon verspreidt. Die frequentie is alleen hoorbaar voor jonge oren tot ongeveer 25 jaar. Vandaag verzocht de SP de burgemeester middels een brief de Mosquito's weg te halen.

Lees verder
18 november 2008

De Man nieuwe voorzitter Vlaardingse SP

Willem de Man
Willem de Man is gisteravond door het afdelingsbestuur aangewezen als nieuwe afdelingsvoorzitter ad interim. De Man volgt hiermee Arnout Hoekstra op die zich op zijn beurt meer zal richten op zijn fractievoorzitterschap. Tevens is er een nieuwe organisatiesecretaris benoemd, te weten Arie-Jan de Boer. In het eerste kwartaal van 2009 zal de algemene ledenvergadering zich over de definitieve benoeming buigen.

Lees verder
13 november 2008

SP-Kamerlid Fons Luijben komt buurten in Vlaardingen!

SP-Kamerlid Fons LuijbenMorgen, 14 november, komt SP-Tweede Kamerlid Fons Luijben buurten in Vlaardingen. Samen met een groep actieve SP-leden zal hij bij centrumbewoners aanbellen en in gesprek gaan over de buurt. Tevens krijgen de mensen de nieuwe Zo-krant in ontvangst, de landelijke SP-krant die ook in Vlaardingen vier keer per jaar wordt verspreid.

Lees verder

Pagina's

U bent hier