h

Nieuws uit 2008

2 april 2008

Brief aan minister over dioxineprobleem Lickebaert

Remi PoppeHet is al weer twee jaar gelden dat bewoners en melkveehouders in het Lickebaertgebied ons Tweede Kamerlid en Vlaardinger Remi Poppe vroegen hen te helpen in verband met het dioxine probleem.

Voorjaar 2005 zijn een aantal boerderijen door de Voedsel en Waren Autoriteit 'op slot gezet' . Ze mochten hun melk niet meer leveren, en andere melkveehouders moesten hun beesten op stal houden. Na met hulp van Remi georganiseerde bezoeken aan de ministeries van landbouw en milieu zijn er onderzoeken gedaan. Daaruit bleek dat de dioxine besmetting wel eens het gevolg kon zijn van de oude dioxine affaire uit begin jaren '90 van de vorige eeuw. De dioxine die nog in de grond zou zitten, was een van de conclusies, zou zich door opspatten in de winter op het niet groeiende gras afzetten. Daarom moesten de boeren hun koeien na de winter langer op stal houden zodat door de groei van het gras de dioxine beneden de wettelijke normen zou komen.

Lees verder
1 april 2008

Afdeling bespreekt integratienota ‘Gedeelde Toekomst’

Gedeelde ToekomstOp dinsdag 8 april organiseert de SP afdeling Vlaardingen een Algemene Ledenvergadering. De leden van de SP afdeling Vlaardingen gaan in discussie over de visie van de SP op het gebied van integratie. Aan de hand van een conceptnota willen we uiteindelijke komen tot een landelijke integratienota waarmee we de komende jaren lokaal en nationaal de problemen rond de integratie kunnen aanpakken.

Lees verder
31 maart 2008

SP en Westwijkbewoners in de bres voor trapveldje

In de Westwijk - omgeving Van der Werffstraat - zijn verregaande nieuwbouwplannen. Waterweg Wonen is voornemens om op korte termijn 48 eengezinswoningen te bouwen. Op dit moment bevindt zich op deze locatie ondermeer een door de jeugd veelgebruikt trapveldje. Veel wijkbewoners maken zich ernstige zorgen over de niet terugkerende speelvoorzieningen voor de jeugd.

Schets 'Werffhoven'

Momenteel ligt er voor deze plannen een verzoek voor een bouwvergunning bij de Gemeente Vlaardingen. Het is daarom op dit moment nog mogelijk om hiertegen bezwaar in te dienen. De SP deelt de zorgen van de buurt en ondersteund graag in het maken van protest tegen het verdwijnen van deze speelruimte voor de jeugd.

De SP heeft in de buurt een (voorbeeld)bezwaarschrift verspreidt wat de omwonenden aan het gemeentebestuur kunnen sturen om hun zorgen kenbaar te maken. Deze brief roept het college van burgemeester en wethouders op om op dit moment nog geen vergunning te verlenen, maar eerst met de ontwikkelaar in gesprek te gaan over de terugkerende speelruimte.

Lees verder
21 maart 2008

Vraagtekens bij beveiliging chiptoegangssysteem gemeentelijke gebouwen Vlaardingen

Vorige week donderdag stelde de SP mondelinge vragen aan het college over de chipkaart afhankelijke toegangssystemen van verschillende gemeentelijke gebouwen. De aanleiding hiervoor was dat het ministerie van Binnenlandse Zaken op woensdag 12 maart 2008 bekend heeft gemaakt dat de Radboud Universiteit in Nijmegen de chip gekraakt die toegang geeft tot veel gebouwen van de overheid. Volgens minister Guusje ter Horst heeft de Nijmeegse universiteit haar zeer recent verteld dat het instituut "een methode heeft ontwikkeld waarmee een groot aantal chipkaarten relatief eenvoudig te kraken en te dupliceren is".

Lees verder
8 maart 2008

Met de bus vanuit Vlaardingen naar SPELEN 2008 WALIBI WORLD!

SPELEN 2008 WALIBI WORLD, gratis busvervoer met SP Vlaardingen!

SPELEN 2008 WALIBI WORLD

Met de geweldige ledendagen in Burgers Zoo en Het land van Ooit nog in het achterhoofd, gaan we weer een stap verder. In één van de grootste pretparken van Nederland – Walibi World - nodigen we alle SP'ers, hun familie en bekenden uit om samen met ons 'SPELEN 08' mee te maken. Bestel dus snel kaarten want vol = vol!

Lees verder
25 februari 2008

SP stelt vragen over inzet van reintegratiebureaus

Uit een recent rapport van het Ministerie van Sociale Zaken blijkt opnieuw dat van de 2 miljard euro die de overheid jaarlijks in de reïntegratie steekt, niet altijd duidelijk is of dat geld goed wordt besteed. Gemeenten die hun werk niet goed doen kunnen worden gekort. Uit een onderzoek van de Raad voor Werk en Inkomen (december 2007) naar reïntegratiebureaus blijkt voorts dat cliënten en opdrachtgevers meer tevreden zijn over kleine reïntegratiebureaus en bureaus die gespecialiseerd zijn in een specifieke doelgroep, bijvoorbeeld oudere werklozen, dan over grote bedrijven.

Lees verder

Pagina's

U bent hier