h

Nieuws uit 2008

25 mei 2008

SP gaat de VOP in

De SP afdeling Vlaardingen gaat in de maand juni op bezoek bij de inwoners van de VOP (Vettenoordsepolder). Huis aan huis zal worden aangebeld om met de bewoners in gesprek te gaan. Er bereiken de SP steeds meer zorgelijke signalen over de staat van de buitenruimte, veiligheid en sociale voorzieningen. Met deze buurtenquête wil de SP een representatief beeld krijgen van alle ergernissen, wantoestanden maar vooral ook de mogelijke remedies.

Lees verder
23 mei 2008

SP verspreidt 22.000 ZO-kranten in Vlaardingen

Deze maand verspreidt de SP in Vlaardingen 22.000 kranten. Zowel huis-aan-huis, op de stations en op de weekmarkten wordt de tweede editie van de ZO-krant uitgedeeld. De landelijke SP-krant verschijnt ieder kwartaal in een totale oplage van 1.000.000 exemplaren.

Lees verder
8 mei 2008

23 mei: Politiek cafe WMO

Op vrijdag 23 mei organiseert de SP een politiek café in de Polderpoort over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Te gast zijn:
Peter van der Zwan, Wethouder Gemeente Vlaardingen
Peter van der Zwan, Wethouder Gemeente Vlaardingen


Renske Leijten, SP Tweede Kamerlid
Renske Leijten, Tweede Kamerlid SP

U bent van harte welkom!

23 mei 2008
19:30 uur – Polderpoort
Toegang: Gratis!

Info: Erica Toering: erica.toering@vlaardingen.nl

Lees verder
6 april 2008

Wethouder zegt terugkeer speelveld toe

SP raadslid Erica ToeringEind vorige maand startte de SP samen met een groot aantal Westwijkbewoners een bezwaarschriftprocedureactie tegen de bouwplannen in de omgeving Van der Werffstraat. De SP verspreide een voorbeeldbezwaarschrift onder de bewoners, die deze naar het college van burgemeester en wethouders konden opsturen om bezwaar te maken tegen het verlenen van een bouwvergunning om op het huidige speelveldje appartementen te bouwen.

In het plan om 48 eengezinswoningen te bouwen was geen rekening gehouden met de terugkeer van het huidige goed bezochte trapveldje. Dit bleek op de informatieavond op 12 maart, en leidde tot hevige opstand onder de omwonenden. Veel mensen hechten veel waarde aan een goede speelvoorziening in de wijk. Het is voor de gezondheid en sociale ontwikkeling van kinderen erg belangrijk dat ze buiten kunnen spelen. Zowel voor de ouders als voor de kinderen is het belangrijk dat dit in de wijk kan, dicht bij huis en waar toezicht mogelijk blijft.

Afgelopen donderdag maakte SP raadslid Erica Toering gebruik van de mondelinge vragenronde voor raadsleden, en vroeg wethouder Hans Versluijs om opheldering over de ontstane situatie. De wethouder heeft hierna opnieuw naar het plangebied gekeken, en tijdens de raadsvergadering de toezegging gedaan dat er een speelveld van gelijke omvang terugkomt tussen de Blois van Treslongflat en Sportschool ‘Tino Hoogendijk’. De SP is erg blij met deze toezegging en zal de verdere realisatie nauwlettend in de gaten houden.

Lees verder
5 april 2008

Platform scherpt de messen tegen Actieplan Wonen

Afgelopen vrijdag is het Platform Vlaardingen tegen Sloop en Woningnood bijeengekomen. Aanleiding voor de bijeenkomst was de publicatie van het Actieplan Wonen. In dit plan geeft het college aan voornemens te zijn om tot 2030 minimaal 6.800 betaalbare huurwoningen te slopen. De Vlaardingse woningvoorraad zal na uitvoering van het actieplan overwegend nog uit het duurdere segment bestaan.

Platform Vlaardingen tegen Sloop en Woningnood

Het Actieplan Wonen heeft reeds de raad gepasseerd en is met uitzondering van de steun van de SP aangenomen. Het is nu aan de huurders en woningzoekenden om in actie te komen. Het platform veroordeelt de beperkte vorm van inspraakmogelijkheden voor de bevolking. Huurders zijn bij de planvorming volledig gepasseerd en op geen enkele manier in de richtingsbepaling betrokken. Het plan is een een-tweetje van de politiek en de markt. Bewoners worden geïnformeerd, maar mogen niet meepraten. Ook wordt bewust de discussie met kritische volkshuisvestingsdeskundigen uit de weg gegaan.

Het platform zal zich de komende periode richten op een al eerder toegezegd gesprek met de wethouder, het uitgeven en verspreiden van een kritische informatiekrant onder de bewoners van de 6.800 aangewezen woningen en wil een openbare discussieavond organiseren waarbij wel ruimte wordt geboden aan deskundigen en kritisch tegengeluid.

Lees verder

Pagina's

U bent hier