h

Nieuws uit 2008

1 februari 2008

Reactie SP op Actieplan Wonen

Slopen is bezopen!

Als het aan het college ligt zullen er tot 2030 6.800 woningen worden gesloopt. Het is het voortzetten van een ‘huisvestingsbeleid’ dat al door voorgaande colleges is ingezet. Hiermee voert de gemeente een schandalig inkomensbeleid om mensen met een laag inkomen de stad uit te jagen. Met geld van de huurders worden betaalbare woningen ingeruild voor enkele dure huurwoningen maar vooral luxe appartementen in de dure koopsector. De woningnood onder starters zal hierdoor verder toenemen en ook voor alleenstaanden, eenoudergezinnen en gezinnen met een laag inkomen blijft er in de Vlaardingse herberg steeds minder plek over. Deze groepen worden overgeleverd aan de regionale woningmarkt die eveneens niet in een oplossing voorziet.

Lees verder
19 januari 2008

Parkeerbonnen voor artsen belachelijk

Wie fout parkeert heeft het volste recht op een bekeuring, dat is logisch. Om in een spoedgeval de huisarts of verloskundige te dwingen om eerst rustig een wettelijk aangeduide parkeerplaats te zoeken is immoreel.
Toch gebeurt het regelmatig dat in Vlaardingen de hulpverlener na een huisbezoek een gele bon onder de ruitenwisser terugvindt.

Een SP enquête onder Vlaardingse hulpverleners gaf het omvangrijke probleem en de grote ergernis bloot.
Zo vertelde een huisarts: “Regelmatig word ik beboet bij dringend huisbezoek. Als je ze aanspreekt en de situatie uitlegt gaan ze nog moeilijk doen ook, alsof ze niet geloven dat je écht met spoed zojuist iemand met een hersenbloeding hebt moeten helpen. Politie is bij voorbaad wantrouwend en de bezwaarprocedure is een ramp. Na maanden krijg je dan vanuit Utrecht een brief van het Openbaar Ministerie met een meest stompzinnige weerlegging.”

Hulpverleners moeten zich bezighouden met hulpverlenen, en niet met het schrijven van bezwaarschriften voor de zoveelste bekeuring. Foutparkeren voor huisartsen en verloskundigen moet in spoedgevallen worden gedoogd. Er staat nu een kadernota parkeerbeleid op de agenda, dus een goed moment om met een redelijke oplossing te komen.

SP fractievoorzitter Arnout Hoekstra heeft de kwestie tijdens de commissiebehandeling aangekaart bij parkeerwethouder Jan Robberecht. Wethouder Robberegt heeft Hoekstra toegezegd het bonnenbeleid te zullen opnemen met de politie en burgemeester Tjerk Bruinsma. Hoekstra wacht deze toezegging met vertrouwen af, maar mocht dit niets worden, dan laten we het niet in de vergetelheid afzinken. Hoekstra: “Hulpverleners hebben niet alleen het recht maar ook de plicht om hulpbehoevende te helpen, de overheid mag de artseneed geen strobreedte in de weg liggen. De SP zal strijden om de weg vrij te banen.”

Lees verder
4 januari 2008

SP kampioen vragenstellen 2007

De gemeenteraadsfractie van de SP heeft over het afgelopen jaar wederom de meeste schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld. In totaal diende de SP in 2007 13 keer schriftelijke vragen in. Voorgaande jaren was de SP ook kampioen.

Artikel 36 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad van Vlaardingen biedt de mogelijkheid om schriftelijk vragen te stellen aan het college van B&W. Dit is een belangrijk middel voor politieke partijen om het werk van het college te controleren.

Belangrijke onderwerpen om vragen over te stellen waren voor de SP onder andere: De besteding van WSW-gelden, schuldhulpverlening, buitenschoolse opvang, onderhoud van de joodse begraafplaats, bereikbaarheid van openbare wegen voor hulpdiensten en re-integratieproject de Witte motor.

Aantal gestelde schriftelijke vragen 2007 gemeenteraad Vlaardingen

Lees verder
1 januari 2008

Enorme ravage na explosie kerstbomenbrand. Dit nooit meer; veiligheid moet voorop!

Tijdens de jaarwisseling vond er aan het evenemententerrein aan de Broekweg een enorme explosie plaats. We mogen van geluk spreken dat er relatief weinig gewonden zijn gevallen. De materiele schade is enorm; bij zeker tachtig woningen zijn de ramen gesprongen, deuren ontzet en zijn muren gescheurd. Enkele personen moesten met verwondingen in het ziekenhuis worden behandeld.

Lees verder

Pagina's

U bent hier