h

Nieuws uit 2003

23 december 2003

Kerstactie: 23 december startsein voor volkspetitie Stop de sloper, renoveer goedkoper!

Het Bewonerscomité Babberspolder-Oost, de SP en ROOD, de jongerenorganisatie van de SP, voerden geheel in kerstsfeer actie tegen de sloop van 1400 betaalbare huurwoningen in de BPO. Geëist wordt het stopzetten van de sloopplannen, een haal-baarheidsonderzoek naar renovatie, bestrijding van de wachttijden en een openbaar debat met de gemeente, Waterweg Wonen, bewonersorganisaties en deskundigen.

Lees verder
22 december 2003

Sloopbesluit Babberspolder Oost

Naar aanleiding uw verklaring van intentie tot sloop afgeven voor het eerste plandeel van de stedelijke vernieuwing in de Babberspolder-Oost maakt de SP fractie zich zorgen over het democratisch gehalte rond de besluitvorm. Deze zorgen komen voort uit de blijken van bezwaar die een kleine 900 bewoners in korte tijd al kenbaar maakten inzake het Stedenbouwkundig Plan dat de weg vrij moet maken voor herstructurering van de wijk Babberspolder – Oost. Er dienen een aantal besluiten genomen te worden om deze herstructureringsplannen, waaronder de omstreden plannen om 1400 betaalbare huurwoningen te slopen. Naar de mening van de SP fractie zou de volksvertegenwoordiging in deze besluitvorming op zijn minst de invloed moeten krijgen die en zich zelf respecterende de volksvertegenwoordiging toe komt. Meer in ieder geval dan nu het
geval lijkt te zijn.

Lees verder
10 december 2003

Actuele huursituatie Vlaardingen

Geacht college,
Regelmatig verschaft u de raad inzicht in de huursituatie in de Gemeente Vlaardingen. Helaas zijn deze gegevens één tot twee jaar oud en geven dus geen duidelijk beeld van de actuele situatie. Naar aanleiding van de recente plannen van Rotterdam om de stadspoorten voor inkomens minder dan 120% van het minimumloon te sluiten, zullen er gevolgen optreden voor woningzoekenden in onze regio.

Lees verder
8 december 2003

Rampenbestrijding

Geacht college,
Zoals u weet hebben wij al eens uitgebreide schriftelijke vragen aan u gesteld over met name de beoefening van rampenbestrijding.
Met uw antwoorden waren wij niet zo content, en stelden daarom ook nog vervolg vragen. Er is sindsdien wel een en ander gedaan en veranderd, mede naar aanleiding van een ernstige calamiteit bij VOPAK. Toch blijft bij ons de vraag zeuren over uw antwoorden indertijd op onze vragen over de "ambtelijke oefeningen". Daarom waren wij wat verrast door een toespraak van de minister van Binnenlandse Zaken, de heer Remkes. (VVD) .
Wij verzoeken u daarom uw commentaar op zijn toespraak te geven..

Lees verder
24 november 2003

Waarom woont hier niemand?

De Vlaardingse SP-jongerenafdeling ROOD heeft zaterdag op slooppanden in de Schrijversbuurt protestposters geplakt met de tekst 'Waarom woonthierdanniemand?' Het gaat om woningen in de Huijgensstraat, Van Brederostraat en de Henriette Roland Holststraat.

Lees verder
5 november 2003

Algemene beschouwingen bij de begroting 2004 - 2007

Voorzitter,
Het is weer zover.
Snoeien waar al weinig hout zit en bezuinigen waar al kaalslag bestaat. Het college van B&W wil Vlaardingen een kwaliteitsimpuls geven om de aantrekkelijkheid van Vlaardingen als woon- en werkstad te vergroten. Dat is al wat hoog van de torenblazen, maar deze retoriek vergt ook nog eens een bezuinigingsoperatie van 9 mln Euro om de herstructurering van met name de Rivierzone en de Babberspolder te realiseren. Dat zijn nu juist de zaken waarop maar eens goed gekeken zou moeten worden of dat niet anders kan.

Lees verder

Pagina's

U bent hier