h

Nieuws uit 2003

3 maart 2003

Asbestsituatie Stadsgehoorzaal

Ter voorbereiding op een komend overleg naar aanleiding van asbesthoudend materiaal in het Stadsgehoorzaal complex heeft onze fractie enig vooronderzoek gedaan. Dit leverde naar onze mening enkele schokkende bevindingen op. Uw college blijkt al vijf jaar volledig bekend te zijn met het risico dat voor de gezondheid schadelijke asbestvezels, als gevolg van ernstige beschadigingen van o.a. luchtkanalen van asbesthoudend materiaal in de lucht kunnen komen. Ook weet u al vijf jaar dat brokstukken asbesthoudend materiaal op de ruimten boven de plafondplaten van de
stadsgehoorzaal liggen als gevolg waarvan sprake is van asbestbesmetting.

Lees verder
24 februari 2003

Vragen over afvalstoffenheffing Eneco

Onlangs viel bij veel mensen de gecombineerde OZB, afvalstoffen heffing en rioolrecht rekening op de mat. In het verleden werd de afvalstoffenheffing geïnd door Eneco en zal in 2003 geïnd gaan worden door de gemeente. Op dit moment krijgen wij veel klachten dat de inning door de gemeente wel gebeurd via bovengenoemde gecombineerde rekening, maar dat het maandbedrag van Eneco niet verlaagd is.

Lees verder
31 januari 2003

SP: 'Onderzoek naar opslag gevaarlijke stoffen'

De Vlaardingse SP wil dat er een grondig veiligheidsonderzoek komt naar de opslag van gevaarlijke stoffen in de regio. De partij vraagt zich af of de opslagtanks van Vopak, waarvan er eentje op donderdag 16 januari ontplofte, wel voldoen aan de internationaal als beste aangemerkte technieken. Alle bedrijven die gevaarlijke stoffen in tanks pompen zouden daarom aan een onderzoek moeten worden ontworpen.

Lees verder
20 januari 2003

Tijdelijke bewoningen Schrijversbuurt

Naar aanleiding van het bericht in het Rotterdams dagblad “Tijdelijke bewoners in de Schrijversbuurt, Waterweg Wonen geeft lege huurhuizen in beheer” heeft de SP-fractie de volgende vragen :

Lees verder
13 januari 2003

SP jongeren kraken woningen in Babberspolder-Oost

Op initiatief van ROOD, jongeren in de SP, zijn vandaag in Vlaardingen lokale jongeren huizen gaan "herbewonen" als protest tegen leegstand en sloop van betaalbare woningen in tijden van woningnood. Onder meer SP-Kamerlid Piet de Ruiter ondersteunde de jongeren in hun actie. Hij presenteerde met een plan om leegstand in tijden van woningnood tegen te gaan.

Lees verder
13 januari 2003

Dierproeven, daar zit een luchtje aan!

Vrijdagavond 13 januari deelde de Vlaardingse SP jongeren flyers uit om consumenten te wijzen op dierproefvrije cosmetica. Een konijn van 1,83m dat onder cosmetica testen had te leiden huppelde rond in het centrum van Vlaardingen. Ondanks een kleine aanvaring met de politie hebben toch zo'n 1000 mensen een flyer ontvangen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier