h

Nieuws uit 2011

22 augustus 2011

SP iedere maand op het Veerplein


Na de zomervakantie is de SP weer iedere maand met haar kraam op de weekmarkt op het
Veerplein te vinden. Bij de kraam kunnen mensen in gesprek met raadsleden en de wethouder
van de SP. SP-secretaris Arie-Jan de Boer: ‘Onze kraam op de markt is eigenlijk een soort
spreekuur, iedereen kan er terecht met vragen en opmerkingen.’

Lees verder
7 juli 2011

WSW'ers met gemeente in gesprek over misstanden TBV

Na maanden gesteggel tussen SP-raadslid Ingrid Wijker en de gemeente Vlaardingen over de slechte arbeidsomstandigheden bij het TBV (sociale werkplaats) is er eindelijk een doorbraak bereikt. Al sinds februari 2011 is Wijker in gesprek met de gemeente naar aanleiding van de onophoudelijke stroom aan anonieme brieven en mails die spreken van slechte arbeidsomstandigheden voor de werknemers van het TBV. De anonieme klachten varieerden van bedreigingen tot seksuele intimidatie tot beledigingen en ongewenst gedrag.

Lees verder
30 juni 2011

Hoekstra benoemd tot wethouder

Wethouder Hoekstra

Fractievoorzitter Arnout Hoekstra is op woensdag 29 juni 2011 door de gemeenteraad van Vlaardingen benoemd tot wethouder. Hij is daarmee de eerste SP-wethouder in Vlaardingen, en de jongste wethouder in Vlaardingen ooit. Wethouder Hoekstra heeft in zijn portefeuille onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg, sport, burgerparticipatie en archeologie. Raadslid Alke van Marsbergen zal het fractievoorzitterschap overnemen. Na de zomer zal Frank Hoogervorst worden geïnstalleerd als kersvers SP-raadslid. (foto's: Irene Hoekstra)

Lees verder
28 juni 2011

SP stapt in Vlaardings college

De SP zal samen met PvdA, GroenLinks, CDA, D66 en ChristenUnie/SGP een nieuw college vormen. Deze partijen hebben overeenstemming gevonden over de politieke koers voor Vlaardingen en de samenstelling van een nieuw college. Arnout Hoekstra zal namens de SP worden benoemd tot wethouder.

Lees verder
10 juni 2011

Conclusie informateur

Piet Boekhoud(www.vlaardingen.nl)Informateur Piet Boekhoud heeft geconcludeerd dat een nieuw college van burgemeester en wethouders in Vlaardingen kan bestaan uit de fracties van PvdA, Groen Links, CDA, SP, D66 en CU/SGP. Dit college steunt op een werkbare meerderheid van 19 zetels in de gemeenteraad.

Lees verder
9 juni 2011

Frietkraam Tante Suus voorlopig gered

Frietkraam Tante Suus aan de Kethelweg is voorlopig gered. Als gevolg van het rigide standplaatsenbeleid van demissionair wethouder Kalf hadden meneer en mevrouw van Strijen een dwangbevel ontvangen om binnen een week te moeten verdwijnen. De SP had al meerdere malen aan de bel getrokken over het feit dat dit controversiële beleid nooit door een demissionair college vastgesteld had mogen worden, en dat er nergens een aanleiding of argument te vinden is waarom Tante Suus niet mag blijven. In de raadsvergadering van 9 juni 2011 kreeg de SP de meerderheid van de gemeenteraad tot de uitspraak dat Tante Suus voorlopig moet kunnen blijven zolang er geen volwaardig college zit. Uiteindelijk deed de burgemeester namens wethouder Kalf de toezegging Suus voorlopig een half jaar te gedogen en in die tijd te helpen bij het vinden van een oplossing.

Lees verder

Pagina's

U bent hier