h

Nieuws uit 2015

18 september 2015

SP-raadslid Arjan Sterenberg fel van leer tegen Blankenburgtunnel

Foto: Rijkswaterstaat

Afgelopen donderdag raakte SP-raadslid Arjan Sterenberg in conflict met burgemeester Bert Blase na het maken van een uitgebreid statement tégen de aanleg van de Blankenburgtunnel. De gemeenteraad behandelde overeenkomsten met het Rijk, de regio en Rijkswaterstaat over de aanleg van de Blankenburgtunnel. Het ging daarbij met name over de besteding van de  Rijksbijdrage van 25 miljoen om natuur, recreatie en water te compenseren. Blase was van mening dat dit niet het juiste moment was om de kritiek tegen de desastreuze tunnel te uiten. 

Lees verder
18 september 2015

Samen aan zet voor Kinderombudsman

Foto: gemeentelijke ombudsman website

Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad ingestemd met de aanstelling van de Gemeentelijke Ombudsman. Deze Ombudsman zal tevens als Kinderombudsman fungeren. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de motie van SP, VV2000/Leefbaar Vlaardingen en GroenLinks om de overstap naar de landelijke Ombudsman ongedaan te maken.

Lees verder
15 september 2015

Jolanda Loke te gast bij Prinsjesdag

Foto: SP

 

Door Jolanda Loke (Vlaardingen).

“Afgelopen donderdag werd ik gebeld. Ik had een prijs gewonnen of ik eregast wilde zijn bij Prinsjesdag. Op het Loggerfestival in Vlaardingen heb ik bij de SP-kraam meegedaan met een prijsvraag over de verdeling van de welvaart in Nederland. Hierin werden vragen gesteld over hoe de Rijkdom in Nederland verdeeld is. Om heel eerlijk te zijn was ik het vergeten en had ik nooit gedacht dat ik degene zou zijn die een prijs zou winnen.

Lees verder
14 september 2015

SP blijft in verzet tegen zesbaanssnelweg

Foto: Willem Zwikker / Anja Hoogewerff

Zaterdag 5 september jl.  was er in de Wijnboerderij aan de Zuidbuurt een bijeenkomst tegen de aanleg van de Blankenburgtunnel. Een zeer goed bezochte bijeenkomst waarbij  duidelijk te zien was dat het verzet tegen de Blankenburgtunnel leeft onder de Vlaardingers. Daarbij waren er ook veel vertegenwoordigers van de Vlaardingse politiek aanwezig zo ook de SP.

Lees verder
10 juli 2015

Vlaardingen weer op koers

Foto: Gemeente Vlaardingen

Sinds de SP in 2011 in het college is gekomen hebben wij flink moeten bezuinigen om elk jaar tot een sluitende begroting te komen. Dit jaar lijkt het beter te gaan, bezuinigingen op de jeugdverenigingen, wijkcentra en de kinderboerderij Holywood worden geheel of gedeeltelijk teruggedraaid. De stadsgehoorzaal zal met een bijdrage van de gemeente met een nieuwe opzet toch zijn professionaliteit behouden.

Lees verder
6 juli 2015

Bijstandsgerechtigde onterecht beboet?

Op 24 november 2014 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) uitgesproken dat boetes die zijn opgelegd onder de Fraudewet soms te zwaar zijn, b.v. omdat mensen niets te verwijten valt. Als gevolg van deze uitspraak en aanbevelingen van de Nationale Ombudsman schrijft minister Asscher op 30 april 2015 aan de Tweede Kamer dat hij de Fraudewet gaat aanpassen, maar dat het kabinet geen voorstander is van terugbetalen van eerder opgelegde onterechte boetes; dit zou te kostbaar zijn.

Lees verder

Pagina's

U bent hier