h

Nieuws uit 2005

16 september 2005

Sloopbonussen

De SP zou de SP niet zijn als wij niet zeer ongerust en verbolgen zijn over de eventuele sloopbonussen die een directeur van een woningcorporatie ontvangt als hij sloopt.

Lees verder
5 september 2005

Schriftelijke vragen over herbeoordelingsonderzoeken

Naar aanleiding van enkele klachten die de SP kreeg en die door Bureau sociaalraadslieden bevestigd zijn.Heeft de SP enkele vragen.
Op dit moment worden er in Vlaardingen bij de sociale dienst herbeoordelingonderzoeken gedaan. Onderzoeken waar op zich niets mis mee is, want ook de SP is van mening dat er eens in de zoveel jaar wel wat beter mag worden gekeken naar eventuele veranderingen bij de cliënt.
Ook kan dit herbeoordelingonderzoek een middel tot het opsporen van eventuele fraude zijn.

Lees verder
26 augustus 2005

Schriftelijke vragen over sloopbonussen

Naar aanleiding van enkele nieuwsberichten omtrent de bonussen die er betaald worden aan de directeuren van woningcorporaties bij het slopen van de bereikbare woningen heeft de SP enkele vragen.

Lees verder
23 augustus 2005

Schriftelijke vragen over stroomuitval bij Q8

Als gevolg van een stroomstoring bij de Q8 raffinaderij heeft erca 45 minuten lang een uitstoot van zwaveldioxide plaatsgevonden
Na het stilvallen van de raffinaderij van Shell is dit weer een incident waarbij de SP fractie zich zorgen maakt over de veiligheid en gezondheid van mens en milieu.

Lees verder
17 augustus 2005

Schriftelijke vragen nieuw BRZO bedrijf in Vlaardingen

Op website van DCMR constateerden wij dat Vopak Terminal Vlaardingen BV onder het regime van het BRZO gaat vallen na de revisie m.b.t. R50 en R51 stoffen in de loop van 2005.

Lees verder
26 juli 2005

Schriftelijke vragen over stroom uitval Eneco

Als gevolg van een stroomstoring bij Eneco is onder andere de Shell raffinaderij afgebouwd. Als gevolg daarvan is de raffinaderij op 14 en 15 juli aan het affakkelen geweest wat tot een enorme zwarte rookontwikkeling heeft geleid.

Lees verder

Pagina's

U bent hier