h

Nieuws uit 2005

26 oktober 2005

Schriftelijke vragen WVG/ROG

De afwijzingen door het ROG en de gemeente Vlaardingen van aanvragen woningaanpassing door zieke en gehandicapte mensen zijn de SP al langer een doorn in het oog. Het feit dat het ROG en de gemeente Vlaardingen ook nog de nodige gelden over heeft bevreemd de SP zeer.
Deze gelden zijn toch bedoeld voor mensen die een aanvraag doen omdat zij te maken hebben met een ernstige ziekte of handicap?
De SP wordt op hun hulp en informatie dienst ook benadert door mensen die geen poot aan de grond krijgen bij het ROG, de bezwaarschriften worden ervaren als een wassen neus, of een zoethoudertje.

Lees verder
12 oktober 2005

Volksbos: Maak geen bezwaar!

Volksbos
In de krant van 5 oktober stond een aankondiging van een Besluit over het inrichten van paden en een ecologische poel in het Volksbos. Tegen dit besluit kunt u op grond van de Algemene wet Bestuursrecht (AWB) binnen zes weken na deze bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, per adres: Postbus 141, 3130 .
Reageren kan tot: 17 november 2005
Niet doen dus.

Lees verder
11 oktober 2005

Schriftelijke vragen over financiële steun voor gemeenten met een slappe bodem

In het VNG blad Binnenlandsbestuur 26e jaargang van 30 september 2005 lazen wij het bericht dat volgens een concept rapport dat is opgesteld in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken, voor gemeenten in het Noord- en Zuid-Hollandse veenweidegebied een extra uitkering vanwege verzakkingen gerechtvaardigd zou zijn. Het zou volgens berekeningen in genoemde publicatie om enige miljoenen euro’s kunnen gaan. Aangezien een groot deel van de wijk Holy ook op voormalig veenweidegebied is gebouwd lijkt het onze fractie voor de hand te liggen dat ook Vlaardingen van genoemde regeling gebruik zal kunnen maken. De verzakkingen in de wijk Holy zijn ernstig, ook zeker tientallen centimeters, zoals in genoemd artikel over de gemeente Gouda word omschreven. De ophogingwerkzaamheden hebben lang op zich laten wachten.

Lees verder
9 oktober 2005

Actie Noodrem! op het Veerplein; Een succes!

De SP stand van de actie Noodrem tegen het nieuwe zorgstelsel leverde Zaterdagmiddag op het Liesveld in enkele uren 240 aan de stand ingevulde ingevulde protestkaarten op. Er waren mensen die voor hun eigen straat stapeltjes kaarten mee namen, en een mevrouw wilde 500 kaarten voor op de school waar ze werkte. Kortom het was de hele zaterdagmiddag een drukte van belang rond de SP stand op het liesveld. Afgelopen donderdagmorgen op de weekmarkt van De Loper in de Holy was het het zelfde beeld. In enkele uren ruim 140 aan de stand ingevulde protestkaarten. Over het algemeen waren de mensen gewoon blij dat we er waren en ze hun stem konden laten horen. We gaan nog even door dus.
Veerplein

Lees verder
7 oktober 2005

Column: TWISTPUNTEN

Parijs, Londen en Praag, steden met beroemde bruggen. En Rotterdam met zijn Zwaan niet te vergeten. Daar ga je voor op stap, om dat te zien en te ervaren. Jaarlijks komen er honderdduizenden toeristen op af. Vlaardingen steekt, wat zijn bruggen betreft, een beetje mager af bij Parijs, Londen en Praag, dat is wel jammer. Toch? Terwijl we toch een wereld stad zijn. Nu wil het dat er toevallig een brug zou moeten komen, een voetgangers en fietsbrug, over de vaart naar de sportvelden in de Broekpolder. Niet echt in de stad, maar toch, een nieuwe brug.

Lees verder
4 oktober 2005

Moeilijker zal de SP het niet maken,makkelijker wel.

De regering is in al zijn (on)wijsheid totaal op hol geslagen. Met de nieuwe opzet van de gezondheidszorg, kinderopvang en niet te vergeten de huursubsidie word alles niet alleen veel duurder, maar ook volstrekt onoverzichtelijker. Dat het er beter van zal worden geloofd intussen niemand meer.
Om de inkomens voor zo,n beetje driekwart van de mensen met kostenstijgingen te compenseren is een ongelooflijke paperassenwinkel en ambtenarij opgetuigd. Het is voor een normaal mens nauwelijks te bevatten formulieren gedoe.

Lees verder

Pagina's

U bent hier