h

Nieuws uit 2005

12 november 2005

SP motie mantelzorgers aangenomen

De SP motie om mantelzorgers intensiever te ondersteunen, werd door een meerderheid van de raad aangenomen. De SP is bang dat door de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) mensen die hun zieke familieleden en vrienden helpen, overbelast raken. Ze krijgen meer verantwoordelijkheid, moeten meer regelen en dreigen zo een burn-out te krijgen vreest de SP.

Lees verder
12 november 2005

Sloopplannen Floreslaan

Mensen zijn wanhopig op zoek naar een betaalbare woning, Ex Libris(schrijversbuurt)en Babberspolderbewoners moesten en moeten allemaal op zoek naar een andere betaalbare woning en krijgen voorrang op andere woningzoekenden. Het college bouwt minder betaalbare woningen terug dan er gesloopt worden, en als ze praten over sociale nieuwbouw is het nog niet te betalen voor de minima en vanwege afbraak huursubsidie.

Lees verder
4 november 2005

Actie Noodrem; Honderden handtekeningen!

De SP stands van de actie Noodrem tegen het nieuwe zorgstelsel leverde op tien verschillende dagen op drie verschillende locaties in Vlaardingen meer dan 800 aan de stand ingevulde protestkaarten op. Met de inzet van een tiental actieve kaderleden waren we deze maanden te vinden op de weekmarkten op het Veerplein en de Loper, en voor de ingang van het Vlietlandziekenhuis.

Lees verder
31 oktober 2005

Column: Broek weer wat ophalen

Na “daar zakt je broek toch van af” is het weer tijd om de broek weer op te halen. Normaal zien we het verschijnsel van de teleurgestelde eenvoudige kiezer, ook wel “de burger” genoemd, roepen; “ze luisteren toch niet, heeft allemaal geen zin, het zijn alleen maar zakkenvullers”. De tijd in het café of op het verjaardagspartijtje vliegt er mee om. Helaas dus een veel voorkomend verschijnsel. Lummelende overheidsfunctionarissen en klagende burgers.

Lees verder
31 oktober 2005

Begroting: Veiligheid, Lokale lasten en Volkshuisvesting

Uiteraard kunnen wij op dit stuk niet de hele begroting ter sprake brengen,vandaar dat wij ons beperken tot enkele onderwerpen uit de begroting.

Lees verder
28 oktober 2005

Column: Grote verbazing

Ik verbaas mij vaak over uitspraken van lokale politici. De Vlaardingse politiek is niet vreemd van draaikonterij en onnavolgbaarheid. Maar na het lezen van de op de door het Groot Vlaadingen gepubliceerde reacties op de stelling ‘Voor starters zijn er genoeg mogelijkheden op de Vlaardingse woningmarkt’ belande ik écht ver van mijn stoel.

Lees verder

Pagina's

U bent hier