h

Nieuws uit 2002

15 oktober 2002

Vervolg vragen over losse tegels zwembad de Kulk

Naar aanleiding van uw beantwoording dd 2 oktober 2002 op onze vragen m.b.t. zwembad de Kulk roept het antwoord op vraag 1
Van de bodem van het wedstrijdbassin zijn op een paar m2 de tegels losgeraakt. Voorts is geconstateerd dat, mede in de andere bassins en van de perrons, het cement uit de voegen slijt. De oorzaak daarvan lijkt te zijn, dat de samenstelling van het cement, waarmee de tegels zijn vastgezet, onjuist is geweest. Er is geen mogelijkheid om de kosten van herstel te verhalen, omdat de aannemer van het zwembad inmiddels failliet is gegaan.

Lees verder
9 oktober 2002

Begroting 2002: Het College lijkt de Shell wel.

De begroting voor 2002 is weer ouderwets, tariefstijgingen en bezuinigen. De noodzaak daartoe is onduidelijk. Over vorig jaar is 6 miljoen “overschot” in de algemene reserves bijgeschreven. Ook in de voorjaarsnota was rooskleurigheid nog troef. Plots worden er “tegenvallers” vastgesteld die een tekort van ruim 4 miljoen opleveren.

Lees verder
25 september 2002

Vragen over milieuhandhaving

In het Rotterdams Dagblad van 21 september stond een artikel onder de kop “Vrij spel voor Milieuboeven” en in het Algemeen Dagblad van 23 september het artikel “Justitie: milieuramp dreigt in Rijnmond”. Beide artikelen gaan over de DCMR/Milieudienst Rijnmond. Over deze artikelen heb ik de volgende vragen.

Lees verder
23 september 2002

Vragen over losse tegels in de Kulk

Ons is ter ore gekomen dat het Zwembad de Kulk met ernstige problemen kampt.
De zwembassins zouden in slechte staat verkeren, zelfs zodanig dat vervanging noodzakelijk zou zijn.
Daarom heeft de fractie van de SP de volgende vragen.

Lees verder
19 september 2002

Schriftelijke vragen over de A4

Ongetwijfeld heeft u inmiddels kennisgenomen van de passages in de miljoenennota die (mede) betrekking hebben op Vlaardingen. Eén passage springt in het bijzonder in het oog: “Het kabinet bekijkt bovendien op korte termijn samen met de betrokken medeoverheden wat de mogelijkheden zijn voor de aanleg van de A2 in Maastricht en de A4 in Midden-Delfland. De nieuwe wet Bereikbaarheid en Mobiliteit maakt bekostiging van nieuwe wegen met tolgelden mogelijk.”

Lees verder
9 september 2002

Stop tweedeling zone 5329

De SP afdelingen in Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen zijn vandaag een actie gestart tegen de nieuwe indeling van de openbaar-vervoerzones in de regio. In de “getroffen gebieden”, zoals Schiedam- en Vlaardingen-Noord, Ommoord, Zevenkamp, De Esch en de Erasmus Universiteit worden pamfletten uitgedeeld en handtekeningen opgehaald. Ook bestaat de mogelijkheid om op de websites van de SP afdelingen “virtueel” te tekenen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier