h

Nieuws uit 2007

21 november 2007

SP maakt zich zorgen over het verdwijnen van volkstuinrecreatie

ProRail is begonnen met de ruimingswerkzaamheden van de volkstuinen langs het spoor. Het verwijderen van de tuinen was tijdig aangekondigd en is dus geen verassing. Wij zijn bekend met de overwegingen van ProRail en het ministerie van Verkeer en Waterstaat, en kunnen deze grotendeels onderschrijven. Wij zijn verheugd met de komst van groene bermen, maar stellen vraagtekens bij het compenseren van het aantal vierkante meters volkstuinrecreatievoorzieningen. De SP hecht ook waarde aan het recreatieve- en sociale belang van volkstuincomplexen.

Lees verder
19 november 2007

Participatie / reïntergratiebanen; zinvol of zinloos?

Sinds 1 januari 2004 worden er door de nieuwe Wet werk en bijstand (WWB) mensen aan het werk gezet doormiddel van subsidiebanen. Niet dat daar wat op tegen is, want iedereen die kan werken moet werken. Mensen die op eigenkracht geen baan kunnen vinden hebben daar hulp van de gemeente bij nodig. De gemeente benaderd werkgevers, en zij vinden op deze manier werkgevers die met subsidie iemand vanuit de uitkering in dienst willen nemen.

Lees verder
13 november 2007

Zwembad enquête ROOD Vlaardingen, jong in de SP!

ROOD Vlaardingen, jong in de SP houd een korte enquête over een buitenzwembad in Vlaardingen.
Help ROOD en vul de enquête in!

Lees verder
12 november 2007

Op bezoek in de VOP

Deze middag hebben SP gemeenteraadslid Ingrid Wijker en actiesecrataris Willem de Man een bezoek aan de Vettenoordsepolder gebracht. In deze wijk zijn er plannen om een bewonersplatform op te richten.
Willem en Ingrid hebben daar met groot aantal mensen gesproken.

Lees verder
9 november 2007

Vlaardingse raad vierkant achter personeel Unilever

Raad van de gemeente Vlaardingen
Foto: Irene Hoekstra
De raad heeft 8 november een motie aangenomen waarin zij verklaart mee te leven met de werknemers en hun gezinnen die door de sluiting van de Unileverfabriek in onzekerheid dreigen te geraken. De SP motie, mede ondertekend door PvdA, GroenLinks en CDA, is - met uitzondering van VV2000/Leefbaar Vlaardingen- met veel solidariteit richting de werknemers aangenomen.

Lees verder
9 november 2007

Algemene beschouwingen van de SP op de gemeentelijke begroting van 2008

Begrotingsbehandeling november 2007
Foto: Irene Hoekstra

Op 7 en 8 november heeft de gemeenteraad de begroting behandeld. Arnout Hoekstra, fractievoorzitter van de SP, sprak de volgende Algemene Beschouwingen uit:

Lees verder

Pagina's

U bent hier