h

Nieuws uit 2007

30 november 2007

Ook Van Hogendorplaan overgeleverd aan sloopkogel

In de raadsvergadering van 29 november heeft de gemeenteraad besloten dat ook de winkelstrip van de Van Hogendorplaan met de sloopkogel te maken gaat krijgen. Een aantal jaar geleden, tijdens de totstandkoming van de herstructurering van Babberspolder-Oost was er nog sprake van het feit dat de Van Hogendorplaan gespaard zou blijven: De woningen zouden nog prima in orde zijn, gezien deze recentelijk waren gerenoveerd. De wethouder erkende tijdens het debat dat de woningen nog steeds van goede kwaliteit zijn. De technische en bouwkundige staat is dus geen argument tot slopen. De winkelstrip zou niet meer van deze tijd zijn. De leegstand aan de Van Hogendorplaan is echter nihil.

Lees verder
28 november 2007

Buurthuis weer toegankelijk na brandbrief SP

Eind oktober stelde de SP de slechte situatie van openbare gebied rond het buurthuis VOJ bij het college aan de orde. Als gevolg van alle herstructureringswerkzaamheden was de straat hevig gehavend en de omgeving onverlicht. Kortom een onveilige situatie voor de –veelal oudere- bezoekers, zelfs zo ernstig dat veel bezoekers weg bleven om dat ze het bezoek niet meer aandurfde.

Nu een maand later hebben wij een brief namens het college mogen ontvangen met daarin de vermelding van de uitgezette werkzaamheden die de situatie moeten bevorderen. De buurtbewoners, bezoekers en de voorzitter van het VOJ hebben ons bevestigd dat de situatie is verbeterd. Wij zijn erg blij dat de verlichting aan de Van Limburg Stirumstraat en aan het Trimpad weer is hersteld, en dat voorzieningen zijn getroffen om de ingang van het VOJ-gebouw beter te verlichten. Ook zien wij vol vertrouwen uit naar de toegezegde verbeteringen rondom het overlast van de bouwwerkzaamheden en de overige ontbrekende verlichting.

Lees verder
26 november 2007

Krant tegen sloop en woningnood

Het Platform Vlaardingen tegen Sloop en Woningnood heeft een krant uitgegeven die aandacht vraagt voor de problematiek in het Vlaardingse volkshuisvestingsbeleid. Het Platform Vlaardingen tegen Sloop en Woningnood is opgericht op initiatief van Bewonerscomité Babberspolder–Oost, bewoners van de Indische Buurt en de SP.
Krant tegen Sloop en Woningnood
Vanwege de snel toenemende woningnood, voornamelijk voor jonge starters, en de negatieve ervaringen ten aanzien van voorlichting, inspraak en het daadwerkelijk betrekken van de huurders bij ingrijpende sloopplannen heeft een aantal huurders van Waterweg Wonen en Samenwerking vorig jaar het Platform Vlaardingen tegen Sloop&Woningnood opgericht. Ook huurders die tevreden zijn over hun wijk en hun woning, en er vaak al zowat een generatie wonen, moeten bij sloop gedwongen verhuizen. Al jaren daaraan voorafgaand zien we dat er nauwelijks meer onderhoud plaatsvindt. Met als gevolg, verpaupering van de wijk of het wooncomplex. Hier vloeit dan vaak weer uit voort dat nieuwe huurders in de wijk het niet zo nauw nemen met sociaal gedrag. Ook op die manier worden wijken en wooncomplexen voorbereid op sloop. Een soort ‘uitroken’ dus: de woningbouwcorporaties verwachten door de verpaupering minder weerstand tegen de gedwongen verhuizingen.

Lees verder
26 november 2007

SP: Zwarte lijst reïntergratiewerkgevers

De SP heeft vragen gesteld naar aanleiding van gevallen ontslagen bij thuiszorgorganisatie Careyn. Het gaat om banen die gedeeltelijk werden gesubsidieerd door de gemeente. Vanuit de sociale dienst kan via het subsidietraject ‘De witte motor’ aan een toekomst gerichte baan in de thuiszorg worden begonnen. Nu met de eindstreep van het project in zicht is worden de met subsidie opgeleide medewerkers ontslagen.

Lees verder
22 november 2007

SP stelt vragen over de segregatie van Marokkaanse vrouwen in de Westwijk

Via het Bureau Welzijnsprojecten ontving de SP twee verschillende posters voor een voorstelling van het Marokkaans filmfestival Cinemar. Een van deze posters was voor een filmvoorstelling alleen voor vrouwen. Het gaat in dit geval om de vertoning van dezelfde film; ‘La grand voyage’. Bij navraag bij het Bureau Welzijnsprojecten was de aanleiding hiervoor dat veel Marokkaanse vrouwen van hun mannen niet met andere moslimmannen in één zaal mogen zitten, en er daarom voor gescheiden voorstellingen is gekozen.

Lees verder
21 november 2007

CDA, SP en ChristenUnie/SGP nemen de gok liever niet...

Het Vlaardingse college van B&W heeft 20 november jl. in haar vergadering besloten om door te gaan met het zogenaamde “Leisureconcept Veerplein”. Het betreft een plan voor het voormalig V&D pand. Sinds 2004 staat dit pand leeg. Bij de verkiezingen in 2006 hebben het CDA, de SP en de ChristenUnie/SGP fel geprotesteerd tegen de door het vorige college voorgestelde ontwikkelingen. Kern van de zaak is dat het hele concept eigenlijk draait om een gokhal. De beoogde exploitant wil namelijk alleen de plannen doorzetten als de gokhal doorgaat. Dit is de “core business”. De Vlaardingse bevolking krijgt er als “cadeau” (lees: afkoopsom) 5 bioscoopzalen, een grand café en een fitnesscenter bij.
Wanneer het college nu zou besluiten om wel in te stemmen met laatst genoemde voorzieningen, maar niet met de gokhal, dan was het hele idee nu over en uit. Deze keuze kan immers niet gemaakt worden. Vanuit de exploitant is de benadering: Wilt u geen gokhal?, dan ook de rest niet!

Lees verder

Pagina's

U bent hier