h

Nieuws uit 2014

25 april 2014

Vlaardingen heeft een nieuw college

De gemeente Vlaardingen heeft een nieuw college. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdagavond 24 april 2014 zijn de wethouders van het nieuwe college van burgemeester en wethouders benoemd.

Lees verder
22 april 2014

Coalitieakkoord 'Samen aan zet'

De vijf politieke partijen, SP, PvdA, CDA, D66 en CU/SGP, hebben onder leiding van formateur Arnout Hoekstra overeenstemming bereikt over de vorming van een nieuw college. In het principe-coalitieakkoord ‘Samen aan zet’ wordt in hoofdlijnen de koers uitgezet. Het college wil deze koers verder uitwerken en vertalen in concrete maatregelen samen met alle fracties van de gemeenteraad en de maatschappelijke partners. Samenwerking is dan ook het centrale motto in de komende collegeperiode met alle partijen in de stad.

De belangrijkste opgave van deze coalitie is het versterken van de financiële positie van de gemeente Vlaardingen. De coalitie staat voor een structurele bezuinigingsopgave van 12 miljoen euro per jaar. Samen met alle fracties in de gemeenteraad willen we invulling geven aan de bezuinigingsvoorstellen. Deze bezuinigingsvoorstellen worden in het najaar van 2014 in de meerjarenbegroting 2015-2018 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

Lees verder
16 april 2014

Grote zorgen over voorgenomen sluiting spoedeisende hulp

Op zaterdag 12 april heeft SP Vlaardingen wederom op de markt gestaan, deze dag stond in het teken van de zorg. Er kon getekend worden tegen de sluiting van verzorgingshuizen maar ook tegen de voorgenomen sluiting van onze spoedeisende hulp.
Vooral dit laatste trok veel aandacht, veel mensen waren hier niet van op de hoogte en waren dan ook verbijsterd dit nieuws te vernemen.

Lees verder
16 april 2014

Gesprek met wethouders over moestuinplan voor bewoners VOP

Op initiatief van een aantal SP leden uit de wijk Vettenoordsepolder zijn alle bewoners benaderd met het plan om op ongebruikte grond moestuinen voor bewoners mogelijk te maken. 24 februari is in wijkcentrum De Pijpelaar een bewonerscomité opgericht en is besloten om het moestuinplan in een brief aan het college van B&W voor te leggen en een gesprek aan te vragen.

Lees verder
1 april 2014

SP, PvdA, D66, CDA en CU/SGP in gesprek voor coalitie

De vertegenwoordigers van de SP, PvdA, D66 ,CDA en ChristenUnie/SGP zijn maandagavond gestart met de besprekingen voor de vorming van een coalitie. De formateur Arnout Hoekstra geeft aan: “Ik ben blij dat deze partijen aangeven verder in gesprek te willen gaan zodat we nu daadwerkelijk aan de slag kunnen met het schrijven van een nieuw coalitieakkoord.”

Lees verder
31 maart 2014

Kasper Vink nieuwe fractievoorzitter SP

Kasper Vink is door de nieuwe gemeenteraadsfractie van de SP benoemd als fractievoorzitter. Als fractievoorzitter zal hij leiding geven aan de fractie en samen met lijsttrekker Arnout Hoekstra de komende weken betrokken zijn bij de vorming van het nieuwe college: “Ik dank de fractie dat ze mij het vertrouwen geven om te fractie te mogen leiden. Als grootste partij heeft de SP de komende jaren een grote verantwoordelijkheid bij het op orde brengen van de financiën en het oppakken van de zorgtaken die van het Rijk naar de gemeente komen. De SP loopt niet voor die verantwoordelijkheid weg en zal hard aan de slag gaan om dit in het belang van de Vlaardingse bevolking zo goed en sociaal mogelijk te regelen”.

Lees verder

Pagina's

U bent hier