h

Nieuws uit 2009

5 november 2009

Programmabegroting 2010 - 2013

Spreektekst Algemene Beschouwingen en ingediende moties op de programmabegroting 2010 - 2013 zoals uitgesproken op 4 november 2009 door SP-fractievoorzitter Arnout Hoekstra in de gemeenteraad van Vlaardingen. Voor beeld en geluid: kijk op 'De raad live'.

Lees verder
4 november 2009

SP start onderzoek naar re-integratiebeleid

De SP ontvangt veel klachten over het re-integratiebeleid in Vlaardingen. Zo klagen veel mensen die weer aan het werk proberen te komen dat ze op straat komen te staan zodra de subsidie stopt. Om de klachten in kaart te brengen heeft de SP nu een onderzoek gestart. SP-raadslid Ingrid Wijker: ‘We ontvangen veel signalen dat er een hoop misgaat, met een enquete willen we problemen in kaart brengen.’

Lees verder
4 november 2009

Begroting 2010: De buurt, de nieuwe koers

(Ingezonden tekst van SP-fractievoorzitter Arnout Hoekstra, gepubliceerd in het 'Groot Vlaardingen' op 4 november 2009, als eerste reactie op de gemeentelijke begroting 2010 - 2012)

Hooggewaardeerde medestadsgenoten,

Ik ben vereerd u namens mijn partij de reactie op de programmabegroting toe te mogen lichten. Graag laat ik u kennisnemen van de SP-visie op hoe Vlaardingen er volgens ons uit moet gaan zien, en onderbouw ik onze fundamentele kritiek op het beleid van het huidige gemeentebestuur. Ik hoop u er van te mogen overtuigen dat het anders moet en anders kan. De SP heeft een nieuwe koers voor Vlaardingen, een koers met de buurt als de schaal van de toekomst.

Lees verder
30 oktober 2009

Woonlastenverhoging door bescherming stadszicht

De gemeenteraad is vanavond akkoord gegaan met de invoering van een beschermd stadsgezicht voor grote delen van het centrum en de Oostwijk. De SP is een groot voorstander voor het beschermen van het historische karakter, maar is verbolgen over het feit dat belangrijke negatieve effecten niet in de inspraakprocedure naar voren zijn gebracht. SP-fractievoorzitter Arnout Hoekstra: ‘Als gevolg van dit besluit kunnen huurders huurverhoging van 15% boven de gebruikelijke puntprijs verwachten, daarnaast kan de opstalverzekeringspremie van eigenwoningbezitters met 20% stijgen’.

Lees verder
16 oktober 2009

Presentatie onderzoeksresultaten uitgaansklimaat

(Tekst: Arnout Hoekstra) Gisteravond presenteerde ik samen met Liana Meijer van de Gemeente Vlaardingen de enquêteresultaten over het uitgaansklimaat in Vlaardingen aan de gemeenteraad. In 2008 deed ik de raad het voorstel het onderwerp ‘uitgaan’ hoog op de agenda te plaatsen. Inmiddels zijn we met raadsleden op stap geweest om het uitgaansgebied te verkennen, hebben we een openbare discussieavond gehad in de Stadsgehoorzaal en hebben we een groot onderzoek gedaan om de behoeften, meningen en ervaringen over de uitgaansmogelijkheden te peilen.

Lees verder
14 oktober 2009

Buurten in de Indische Buurt

Indische Buurt, Vlaardingen
Aanstaande zaterdag, 17 oktober, gaat de SP buurten in de Indische Buurt. Kaderleden van de SP bellen aan bij huishoudens in de omgeving van de Borneostraat om te informeren naar de gang van zaken in de buurt. Organisatiesecretaris Arie-Jan de Boer:”Wij bezoeken iedere maand een buurt in Vlaardingen, om met de mensen te praten en problemen in kaart te brengen. Dat is een belangrijk onderdeel van ons werk als politieke partij.”

Lees verder

Pagina's

U bent hier