h

Nieuws uit 2009

10 september 2009

Het mengen van wonen en werken

(Tekst: Arnout Hoekstra) Vanavond behandelde de gemeenteraad van Vlaardingen de nota Bedrijventerreinenbeleid Vlaardingen 2009. Ik ben niet zo fan van bedrijventerreinen, en vindt dat je economische activiteiten zoveel mogelijk moet inmengen in de woonomgeving. Zwaardere industrie en overlastgevende activiteiten moet je natuurlijk zoveel mogelijk buiten de woonbuurt plaaten. Maar veel ondernemingen kunnen ook prima worden ondergebracht in nabije leefomgeving. Helaas was er onvoldoende steun voor mijn voorstellen. Hieronder mijn inbreng in eerste termijn en mijn ingediende amendement.

Lees verder
10 september 2009

Vlaardingers in de pen voor openhouden Vlietland

Donderdagavond heeft SP-raadslid Arnout Hoekstra tijdens de raadsvergadering een publieksactie voor het behoud van het Vlietland ziekenhuis gelanceerd. Het Vlietland ziekenhuis verkeert in financiële problemen. Minister Ab Klink (volksgezondheid) heeft laten weten het ziekenhuis niet van de ondergang te willen redden. De SP roept nu de inwoners van Vlaardingen op om de minister per brief te verzoeken om het ziekenhuis alsnog steunen.

Lees verder
8 september 2009

Verzet tegen aanleg A4 Midden Delfland


Midden Delfland. Foto: Flickr.com / Syncaddict.

De SP verzet zich lokaal en in de Tweede Kamer tegen de aanleg van de A4-Noord. Het ontbrekende stuk A4 tussen Delft en Schiedam zal er volgens de SP voor zorgen dat op bijna alle wegen rondom Rotterdam verkeersopstoppingen ontstaan. “Zolang dit niet weerlegd kan worden blijven wij ons verzetten.” Aldus fractievoorzitter Arnout Hoekstra. Tevens wil de SP dat áls de weg er komt, de recreanten en omwonenden de weg niet zien, niet horen en niet ruiken.

Lees verder
4 september 2009

Raad in debat over eigen functioneren

Onderzoeksbureau B&A Consulting heeft doormiddel van een bestuurskrachtmeting de gemeentelijke organisatie onder de loupe genomen. Ik haar rapport haalt B&A hard uit naar het functioneren van de gemeenteraad. De raad neemt weinig initiatief en geeft het college vrijspel om de agenda te bepalen en de kaders te stellen. Ook laat de raad haar controlerende taak vaak liggen. Daar waar enkele oppositiepartijen de kritiek serieus nemen, leggen coalitiepartijen GroenLinks en PvdA de opmerkingen naast zich neer. SP-fractievoorzitter Hoekstra heeft opgeroepen tot een debat over dit punt in de raadsvergadering van aanstaande donderdag.

Lees verder
2 september 2009

SP-leden stellen lijst en programma raadsverkiezingen vast

SP-leden stellen lijst en programma raadsverkiezingen vast


Vanavond hebben de leden van de SP-afdeling Vlaardingen tijdens een ledenvergadering de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar vastgesteld. Huidig fractievoorzitter Arnout Hoekstra voert de nieuwe lijst aan, gevolgd door de overige huidige raadleden, nieuwe talenten en oud gediende. Het aangenomen verkiezingsprogramma dient als basis voor de komende verkiezingscampagne, coalitieonderhandelingen en de raadsperiode tussen 2010 en 2014.

Lees verder
2 september 2009

Kandidatenlijst 2010 - 2014


Kandidatenlijst SP
Gemeenteraadsverkiezingen 3 maart 2010

Lees verder

Pagina's

U bent hier