h

Nieuws van de afdeling

24 oktober 2002

Verzoek tot sanering asbestcementdaken voormalige Koks Vatenhandel

Op de daken van de bedrijfsgebouwen van voorheen Koks Vatenhandel achter de
Bleekstraat liggen zeer verweerde asbestcement golfplaten. Er groeit veel mos op. Bij
langere droogte laat dit mos los en verwaaid in de omgeving.
Uit onderzoek, destijds op verzoek van de SP fractie, dat is gedaan naar soortgelijke
omstandigheden met asbestcement daken van schuurtjes in de Indische Buurt bleken er
voor de gezondheid risicovolle losse asbestvezel vrij te komen. Reden toen om tot saneren
over te gaan.

Lees verder
22 oktober 2002

Protest tegen opheffen heemtuin

Het verzet tegen het opheffen van de heemtuin in het Holypark groeit. Na de protesten van de Koninklijke Vereniging voor Veldbiologen (KNNV) heeft ook de SP zich ook in het debat gemengd. Veel omwonenden hebben protestbrieven gestuurd naar de KNNV en de SP. Het college van B en M maakte bij de presentatie van de nieuwe begroting te willen stoppen met het ecologisch beheren van het Holypark. Dit zou voor 2003 een bedrag opleveren van 50.000 euro.

Lees verder
19 oktober 2002

Vragen over bezuinigingen Heemtuin Holypark

Naar aanleiding van de voorgenomen bezuinigingen op de Heemtuin Holypark heeft de fractie van de SP veel bezwaren van bewoners ontvangen. Zoals u weet staat de biodiversiteit in ons land onder zware druk. Zeker in ons zwaar geïndustrialiseerde woon en werkgebied.
Wij beseffen dat deze heemtuin feitelijk een kunstmatige biotoop voor veel bijzondere en vaak beschermde soorten is. Maar gezien de druk op de biodiversiteit is ook het kunstmatig aanleggen en instandhouden van een bijzondere biotoop van belang, zeker in ons gebied.

Lees verder
15 oktober 2002

Vervolg vragen over losse tegels zwembad de Kulk

Naar aanleiding van uw beantwoording dd 2 oktober 2002 op onze vragen m.b.t. zwembad de Kulk roept het antwoord op vraag 1
Van de bodem van het wedstrijdbassin zijn op een paar m2 de tegels losgeraakt. Voorts is geconstateerd dat, mede in de andere bassins en van de perrons, het cement uit de voegen slijt. De oorzaak daarvan lijkt te zijn, dat de samenstelling van het cement, waarmee de tegels zijn vastgezet, onjuist is geweest. Er is geen mogelijkheid om de kosten van herstel te verhalen, omdat de aannemer van het zwembad inmiddels failliet is gegaan.

Lees verder
9 oktober 2002

Begroting 2002: Het College lijkt de Shell wel.

De begroting voor 2002 is weer ouderwets, tariefstijgingen en bezuinigen. De noodzaak daartoe is onduidelijk. Over vorig jaar is 6 miljoen “overschot” in de algemene reserves bijgeschreven. Ook in de voorjaarsnota was rooskleurigheid nog troef. Plots worden er “tegenvallers” vastgesteld die een tekort van ruim 4 miljoen opleveren.

Lees verder
25 september 2002

Vragen over milieuhandhaving

In het Rotterdams Dagblad van 21 september stond een artikel onder de kop “Vrij spel voor Milieuboeven” en in het Algemeen Dagblad van 23 september het artikel “Justitie: milieuramp dreigt in Rijnmond”. Beide artikelen gaan over de DCMR/Milieudienst Rijnmond. Over deze artikelen heb ik de volgende vragen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier