h

Nieuws van de afdeling

14 oktober 2003

SP jongeren kraken woning Robert Schumanring

De jongeren van de SP hebben dinsdag ochtend in de Robert Schumanring een woning gekraakt in protest tegen de woningnood en langdurige leegstand.

Lees verder
10 oktober 2003

Worden we bedonderd of niet soms?

De bewoners van de Babberspolder-Oost kunnen via een “kijkdoos” een stedenbouwkundig plan voor de wijk bekijken en daarop “inspreken”. Maar wat in de Babberspolder dreigt te gaan gebeuren zal zijn uitwerking niet alleen hebben op de bewoners van de Babberspolder, maar op heel Vlaardingen.

Lees verder
15 maart 2003

Rood jongeren willen Haringpop

Het Haring en Bierfeest is opgeheven en in plaats daarvan moet een nieuw stadsfeest komen. Het college van burgemeester en wethouders heeft een adviesbureau ingeschakeld om samen met het VVV en het Visserijmuseum een plan te maken, maar komt er ook wat voor de jeugd? De SP jongeren hebben een voorstel ingestuurd om een popfestival te organiseren.

Lees verder
3 maart 2003

Asbestsituatie Stadsgehoorzaal

Ter voorbereiding op een komend overleg naar aanleiding van asbesthoudend materiaal in het Stadsgehoorzaal complex heeft onze fractie enig vooronderzoek gedaan. Dit leverde naar onze mening enkele schokkende bevindingen op. Uw college blijkt al vijf jaar volledig bekend te zijn met het risico dat voor de gezondheid schadelijke asbestvezels, als gevolg van ernstige beschadigingen van o.a. luchtkanalen van asbesthoudend materiaal in de lucht kunnen komen. Ook weet u al vijf jaar dat brokstukken asbesthoudend materiaal op de ruimten boven de plafondplaten van de
stadsgehoorzaal liggen als gevolg waarvan sprake is van asbestbesmetting.

Lees verder
24 februari 2003

Vragen over afvalstoffenheffing Eneco

Onlangs viel bij veel mensen de gecombineerde OZB, afvalstoffen heffing en rioolrecht rekening op de mat. In het verleden werd de afvalstoffenheffing geïnd door Eneco en zal in 2003 geïnd gaan worden door de gemeente. Op dit moment krijgen wij veel klachten dat de inning door de gemeente wel gebeurd via bovengenoemde gecombineerde rekening, maar dat het maandbedrag van Eneco niet verlaagd is.

Lees verder
31 januari 2003

SP: 'Onderzoek naar opslag gevaarlijke stoffen'

De Vlaardingse SP wil dat er een grondig veiligheidsonderzoek komt naar de opslag van gevaarlijke stoffen in de regio. De partij vraagt zich af of de opslagtanks van Vopak, waarvan er eentje op donderdag 16 januari ontplofte, wel voldoen aan de internationaal als beste aangemerkte technieken. Alle bedrijven die gevaarlijke stoffen in tanks pompen zouden daarom aan een onderzoek moeten worden ontworpen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier