h

Nieuws van de afdeling

9 oktober 2002

Begroting 2002: Het College lijkt de Shell wel.

De begroting voor 2002 is weer ouderwets, tariefstijgingen en bezuinigen. De noodzaak daartoe is onduidelijk. Over vorig jaar is 6 miljoen “overschot” in de algemene reserves bijgeschreven. Ook in de voorjaarsnota was rooskleurigheid nog troef. Plots worden er “tegenvallers” vastgesteld die een tekort van ruim 4 miljoen opleveren.

Lees verder
25 september 2002

Vragen over milieuhandhaving

In het Rotterdams Dagblad van 21 september stond een artikel onder de kop “Vrij spel voor Milieuboeven” en in het Algemeen Dagblad van 23 september het artikel “Justitie: milieuramp dreigt in Rijnmond”. Beide artikelen gaan over de DCMR/Milieudienst Rijnmond. Over deze artikelen heb ik de volgende vragen.

Lees verder
23 september 2002

Vragen over losse tegels in de Kulk

Ons is ter ore gekomen dat het Zwembad de Kulk met ernstige problemen kampt.
De zwembassins zouden in slechte staat verkeren, zelfs zodanig dat vervanging noodzakelijk zou zijn.
Daarom heeft de fractie van de SP de volgende vragen.

Lees verder
19 september 2002

Schriftelijke vragen over de A4

Ongetwijfeld heeft u inmiddels kennisgenomen van de passages in de miljoenennota die (mede) betrekking hebben op Vlaardingen. Eén passage springt in het bijzonder in het oog: “Het kabinet bekijkt bovendien op korte termijn samen met de betrokken medeoverheden wat de mogelijkheden zijn voor de aanleg van de A2 in Maastricht en de A4 in Midden-Delfland. De nieuwe wet Bereikbaarheid en Mobiliteit maakt bekostiging van nieuwe wegen met tolgelden mogelijk.”

Lees verder
9 september 2002

Stop tweedeling zone 5329

De SP afdelingen in Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen zijn vandaag een actie gestart tegen de nieuwe indeling van de openbaar-vervoerzones in de regio. In de “getroffen gebieden”, zoals Schiedam- en Vlaardingen-Noord, Ommoord, Zevenkamp, De Esch en de Erasmus Universiteit worden pamfletten uitgedeeld en handtekeningen opgehaald. Ook bestaat de mogelijkheid om op de websites van de SP afdelingen “virtueel” te tekenen.

Lees verder
21 augustus 2002

Website SP Vlaardingen beste politieke website

Ineens had elke lokale politieke partij het dit voorjaar: een internetsite. Sommige waren al ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart actief, anderen kwamen in februari met in alle haast opgezette websites. Allemaal met hetzelfde doel: voor de burger zijn oordeel geeft in het stemhok, moet het contact met die burger worden aangehaald. Naast achter marktkramen staan of folders uitdelen op koopavond, werd internet tijdens de verkiezingscampagne ingezet om stemmen binnen te halen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier