h

Nieuws van de afdeling

23 september 2002

Vragen over losse tegels in de Kulk

Ons is ter ore gekomen dat het Zwembad de Kulk met ernstige problemen kampt.
De zwembassins zouden in slechte staat verkeren, zelfs zodanig dat vervanging noodzakelijk zou zijn.
Daarom heeft de fractie van de SP de volgende vragen.

Lees verder
19 september 2002

Schriftelijke vragen over de A4

Ongetwijfeld heeft u inmiddels kennisgenomen van de passages in de miljoenennota die (mede) betrekking hebben op Vlaardingen. Eén passage springt in het bijzonder in het oog: “Het kabinet bekijkt bovendien op korte termijn samen met de betrokken medeoverheden wat de mogelijkheden zijn voor de aanleg van de A2 in Maastricht en de A4 in Midden-Delfland. De nieuwe wet Bereikbaarheid en Mobiliteit maakt bekostiging van nieuwe wegen met tolgelden mogelijk.”

Lees verder
9 september 2002

Stop tweedeling zone 5329

De SP afdelingen in Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen zijn vandaag een actie gestart tegen de nieuwe indeling van de openbaar-vervoerzones in de regio. In de “getroffen gebieden”, zoals Schiedam- en Vlaardingen-Noord, Ommoord, Zevenkamp, De Esch en de Erasmus Universiteit worden pamfletten uitgedeeld en handtekeningen opgehaald. Ook bestaat de mogelijkheid om op de websites van de SP afdelingen “virtueel” te tekenen.

Lees verder
21 augustus 2002

Website SP Vlaardingen beste politieke website

Ineens had elke lokale politieke partij het dit voorjaar: een internetsite. Sommige waren al ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart actief, anderen kwamen in februari met in alle haast opgezette websites. Allemaal met hetzelfde doel: voor de burger zijn oordeel geeft in het stemhok, moet het contact met die burger worden aangehaald. Naast achter marktkramen staan of folders uitdelen op koopavond, werd internet tijdens de verkiezingscampagne ingezet om stemmen binnen te halen.

Lees verder
7 augustus 2002

Vragen over sloopintenties Ex Libris en Babberspolder-Oost

Geacht college; Onlang heeft u een tweetal intentieverklaringen tot sloop afgegeven: Een gedeelte van de Babberspolder Oost, met name de van Hogendorplaan, de van der Duyn van Maasdamlaan, de Adriaan Pauwstraat en de van Limburg Stirumstraat’. En het complex “Ex Libris” . Naar aanleiding van deze intentieverklaringen hebben wij de volgende vragen.

Lees verder
8 juli 2002

Wateroverlast bij parkeergarages

Naar aanleiding van recente berichtgeving (o.a. via de radio) over de wateroverlast voor met name parkeergarages, en meldingen aan de SP omtrent de parkeergarage Liesveld hebben wij de volgende vragen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier