h

Nieuws van de afdeling

19 oktober 1981

PSP/SP neemt niet deel aan vertrouwenscommissie benoeming burgemeester

De gemeenteraad van Vlaardingen wil meer invloed hebben op de benoeming van de nieuwe burgemeester dan thans mogelijk is.

Lees verder
1 november 1973

Bond van Huurders en Woningzoekenden

Foto: John van Heijningen

(Uit het archief) Deze muurschildering heeft vanaf 1973 de gevel van het pand naast het Weeshuis in Vlaardingen gesierd. De schilder is Remi Poppe die het ontwerp maakte in overleg met buurtbewoners en de Bond van Huurders en Woningzoekenden. Poppe heeft het werk zelf aangebracht vanaf een wat wiebelende stelling. Voor Nederland was het een vrij uniek project. Uniek was ook dat bewoners er later zelf teksten bij schilderden. Tot ongenoegen van het stadsbestuur dat eiste dat deze teksten verwijderd werden. Dat deed Poppe natuurlijk niet, het was juist de bedoeling van de muurschildering. Waarop de gemeente de teksten zelf liet verwijderen, vrijheid van meningsuiting was toen kennelijk geen punt. Later is met de zelfde bewoners waarmee overleg is gevoerd over het ontwerp, een actie gevoerd om te voorkomen dat het Weeshuis gesloopt zou worden. Die actie is gewonnen, het weeshuis bleef, maar het pand met de muurschildering is later gesloopt.

Lees verder
1 januari 1973

Drukpers

Foto: John van Heijningen
De net opgerichte SP had van de toenmalige media niet veel te verwachten. Een eigen drukkerij was een van de eerste investeringen van de jonge SP, waar onder andere de Tribune en De Buurtkrant van de Bond van Huurders en Woningzoekenden (een van de eerste organisaties waarmee de SP in buurten en wijken actief was) werd gedrukt.
Maar ook duizenden stakingskranten, folders en pamfletten tegen de Vietnam oorlog, maar ook honderdduizenden folders en pamfletten en aanplakbiljetten om de acties van de SP en bewoners te steunen.
Op de foto Remi Poppe die haast 20 jaar in de SP drukkerij werkte. Later is hij nog 14 jaar gemeenteraadslid, 12 jaar Tweede Kamerlid  en vooral buitenparlementaire actief geweest tegen milieucriminaliteit. Remi is nog steeds actief, maar wat meer 'op afstand'.Lees verder
28 augustus 1970

Actie in de Rotterdamse haven

Foto: John van Heijningen
(Uit het archief) In 1970 brak de grootste staking van na de oorlog in de haven van Rotterdam uit. Op vrijdagmiddag 28 augustus leggen meer dan tienduizend havenarbeiders het werk neer en begint een wilde staking die bijna drie weken zal duren. 

De stakers hebben weinig vertrouwen in de vakbond, die te weinig voor hen doet. Kleine linkse bewegingen springen in dat gat en werpen zich op als actieleiders. De SP was nog niet opgericht, maar velen die later de SP zouden oprichten waren al actief om de gerechtvaardigde eisen van havenarbeiders  te ondersteunen. Onder hen Remi Poppe die met zijn oude vissersbootje 'De Vischhandel' en een bemanning van toekomstige SP'ers de havens afstruinende om met pamfletten de havenwerkers een hart onder de riem te steken.

Lees verder

Pagina's

U bent hier