h

Nieuws uit 2013

25 januari 2013

Vlaardingen krijgt Buurtsportcoaches

Buurtsportcoaches Vlaardingen
De gemeenteraad heeft ingestemd met het raadsvoorstel van SP-wethouder Arnout Hoekstra om met de inzet van Buurtsportcoaches meer Vlaardingers aan het bewegen te krijgen. Buurtsportcoaches zijn coaches die Vlaardingers – jong tot oud – aan het bewegen gaan brengen. Met deze nieuwe voorziening gaan scholen, sportverenigingen, welzijnsorganisaties, buurtwerk, zorginstellingen en seniorenorganisaties samenwerken om mensen die weinig bewegen met sport in aanraking te brengen.

Lees verder
9 januari 2013

Meerderheid bewoners Cronjéstraat en omgeving tegen sloop

Naar aanleiding van de intentie tot sloop verklaring van de gemeente zijn, op uitnodiging van de SP afdeling Vlaardingen, vorig jaar bewoners uit de Cronjéstraat en omgeving bijeengekomen om de sloopplannen van hun woning en hun buurt te bespreken.

Lees verder
9 januari 2013

Kamervragen over verhoging parkeertarieven Vlietland Ziekenhuis

SP-Tweede Kamerlid Henk van GervenSP-Tweede Kamerlid Henk van Gerven heeft Kamervragen gesteld aan minister Schippers (VWS) over de verhoging van de parkeertarieven door het Vlietland ziekenhuis. Het ziekenhuis maakt door de verhoging winst op het parkeren, en financiert daarmee mede de zorg van de patiënten.

Lees verder
3 januari 2013

Veel bewoners Cronjéstraat en omgeving tegen sloopplannen

Zoals u al op deze site heeft kunnen lezen, zijn veel bewoners van de Cronjéstraat en omgeving tegen de sloopplannen voor hun woonbuurt. Nadat SP Raadslid Frank Hoogervorst alle buurtbewoners op heeft geroepen de handen ineen te slaan, is het verzet tegen de sloop verder toegenomen.
Op de bewonersbijeenkomst van 7 december kwamen ruim 35 bewoners bijeen. Wij hebben toen gezamenlijk kunnen vaststellen dat de verhuurders zich niet aan wettelijke regels hebben gehouden.
Volgens het Burgerlijk Wetboek moeten verhuurders niet alleen de bewoners over sloopplannen informeren, maar ook iedere individuele huurder schriftelijk van de uitgewerkte plannen op de hoogte stellen en hen de gelegenheid geven zich daarover ook individueel uit te kunnen spreken. Dat is nooit gedaan.
Er bestaan zelfs nog geen duidelijke plannen, laat staan hoeveel en in welke huurprijs en hoeveel koop of huurwoningen men na sloop wil terug bouwen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier