h

Nieuws uit 2013

8 juli 2013

SP-Kamerlid op bezoek in Vlaardingen

Op maandag 8 juli bracht SP-Tweede Kamerlid Paulus Jansen een bezoek aan Vlaardingen. Samen met zijn fractiemedewerker Wouter Groot Koerkamp en SP-Statenlid Jerry Snellink bezochten zij diverse woningbouwlocaties van woningcorporatie Waterweg Wonen. Ook corporatiedirecteur Harrie Bosch en SP-wethouder Arnout Hoekstra waren bij het bezoek aanwezig. Het thema van het bezoek was wijkaanpak en de effecten van het kabinetsbeleid.

Lees verder
7 juli 2013

SP fractie legt uit

WMO
Er is na de voorjaarsnota ophef ontstaan over de stemverklaring die SP raadslid Alke van Marsbergen namens de SP fractie heb gegeven betreffende het CDA amendement over WMO gelden. "Kort na het geven van mijn verklaring realiseerde ik me dat ik dit anders had moeten verwoorden en mijn stemverklaring was dan ook te kort door de bocht. Ik trek dan bij deze ook gelijk het boetekleed aan en zal proberen uit te leggen waardoor ik tot deze stemverklaring ben gekomen." Aldus Alke van Marsbergen

Lees verder
3 juli 2013

SP bijdrage voorjaarsnota 2013

Ingrid
Op 3 en 4 juli bespreekt de gemeenteraad de voorjaarsnota 2013, op dit moment kunnen alle fracties hun mening geven over het te voeren beleid.
De SP heeft bij monde van de kersverse fractievoorzitter Ingrid Wijker het volgende ingebracht.

Lees verder
2 juli 2013

SP pleit voor behoud educatieve functie stadsarchief

Jaarlijks bezoeken basisscholen het stadsarchief zodat leerling in aanraking kunnen komen met het historisch erfgoed van de gemeente. Zo zien zij oude aktes, zegels, foto’s en leren zij schrijven met een echte ganzenveer. Deze schoolbezoeken worden mogelijk gemaakt door een groot aantal vrijwilligers die worden aangestuurd door een parttime-medewerker. Het college is voornemens deze medewerker weg te bezuinigen. Hiermee dreigen de educatieve activiteiten te sneuvelen.

Lees verder
24 juni 2013

Van Marsbergen (SP) niet herverkiesbaar

Alke
SP-fractievoorzitter Alke van Marsbergen zal na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 niet meer terugkomen in de raad. Van Marsbergen is sinds 2002 actief lid van de SP, sinds 2006 gemeenteraadslid, en vanaf 2011 fractievoorzitter: “Ik heb inmiddels twee jonge kinderen en ga vanaf september weer beginnen met een studie, dat vraagt een hoop tijd en energie. Ik ben daarom tot de conclusie gekomen dat het beter is om mijn taken over te dragen en daarom ben ik niet meer herverkiesbaar”, aldus Van Marsbergen.

Lees verder
13 juni 2013

Koopzondagen in Vlaardingen

Natuurlijk is het de VVD die terwijl de inkt nog warm is vanuit de 1e kamer al met een iniatiefvoorstel komt om maar per 1 oktober voortaan alle zondagen open te stellen als Koopzondagen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier