h

Nieuws uit 2013

12 oktober 2013

SP tegen starterslening


In de gemeenteraadsvergadering van 10 oktober 2013 kwam het college met het voorstel om starters op de woningmarkt te voorzien van een zogenoemde starterslening.
Een starterslening is een extra lening bovenop een hypotheek van de bank zodat starters een duurder huis kunnen kopen dan waar ze eigenlijk een hypotheek voor kunnen krijgen.
De SP fractie was als enige partij tegen dit voorstel.

Lees verder
29 september 2013

SP roept Vlaardingse corporaties op tot verzet

SP-raadslid Frank Hoogervorst heeft de directeuren van de Vlaardingse woningcorporaties opgeroepen om zich te verzetten tegen de verhuurdersheffing.

Lees verder
27 september 2013

SP bezorgt om verhuizende verenigingen

Op 26 september heeft dhr Breedveld namens vogelvereniging Icarus en duivenvereniging de Adelaar gebruik gemaakt van het sprekersplein over de verhuizing van beide verenigingen.
Dhr Breedveld geeft aan dat ze alle medewerking hebben gegeven met deze voor hun ongewenste verhuizing, maar in de communicatie met en de gemeente schijnt er nogal wat fout te zijn gegaan.
Naar aanleiding van dit verhaal heeft de SP fractie vragen gesteld aan het college om te kijken wat er in deze gebeurd is.

Lees verder
26 september 2013

D66 wil Rietputten en Volksbos opofferen!

Bbt
Er is behoorlijk massaal verzet is vanuit de bevolking tegen de aanleg van de Blankenburgtunnel, tienduizenden petities, een geweldige fakkeloptocht als protest, en dit voorjaar de aanplant van een tweede Volksbos door bewoners op het geplande tracé. (zie; www.volksbos.nl).
Het gaat om een tunnel met een zesbaanssnelweg, door de Rietputten (wat nu een bijzonder natuurgebied is) en het mooie landschap van de Zuidbuurt, en door de Krabbeplas.
Dus dwars door het laatste stukje recreatief groen en een bijzonder open boerenlandschap tussen Maassluis en Vlaardingen.
Op 27 september diende D66 in de raad een motie in, waarin een onderzoek word gevraagd naar de mogelijkheid om ‘oortjes’ vanaf deze zesbaanssnelweg op de Maassluisedijk aan te laten sluiten.
Dat D66 voor deze tunnel is en voor ‘oortjes’ wisten we al.
Bijzonder is het dat D66 hierop door gaat terwijl iedereen weet dat er slechts één lichtpuntje is, namelijk dat de minister heeft toegezegd het Volksbos te zullen sparen.
En ander vele lichtpuntjes natuurlijk, zoals het feit dat er stevig bezuinigd moet gaan worden op kosten infrastructuur (die tunnel kost de samenleving 1.3 miljard!) en het feit dat de files alleen maar afnemen en de verbreding van de A15 en de aanleg van een nieuwe Botlekbrug dat feit alleen maar zal versterken in onze regio.

Lees verder
20 september 2013

Vliegen uit de muur

Bij de senioren woningen aan de stadhouderslaan hebben bewoners last van vliegen die uit de muur komen, ze beginnen als kleine 'fruitvliegjes' en eindigen als grote 'bromvliegen'.
"Ieder jaar komen de vliegen weer terug, maar er komt maar geen permanente oplossing" aldus een bewoner.
Om die reden heeft de SP fractie een open brief gestuurd naar het college met het verzoek om samen met de woningstichting tot een permanente oplossing te komen.

Lees verder
14 september 2013

Met de bus vanuit Vlaardingen naar BASTA!

Basta!

Met de bus vanuit Vlaardingen naar BASTA!

Lees verder

Pagina's

U bent hier