h

Nieuws uit 2022

30 maart 2022

SP wil Vlaardingse haven aan de walstroom

Foto: SP

De vele schepen in de drukbezochte haven van Vlaardingen produceren dag en nacht een hoop geluid. Schepen hebben ook als ze stilliggen energie nodig en die produceren zij met hun eigen generatoren. Volgens SP-raadslid Willem de Man is dat niet nodig: “Aan de kade kunnen grote stopcontacten worden aangelegd zodat schepen gebruik kunnen maken van groene geruisloze walstroom.” 

Lees verder
28 maart 2022

SP wil meerderheidscollege met de vijf grootste partijen

Op basis van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen ligt het volgens de SP voor de hand om te formeren met de vijf grootste partijen. VVD, GroenLinks, ONS.Vlaardingen, SP en Leefbaar Vlaardingen hebben samen 20 van de 35 zetels. Alleen in dit scenario is het mogelijk om met zo min mogelijk partijen en wethouders een zo’n ruim mogelijke raadsmeerderheid te vormen. De SP wijst het werken met een raadsakkoord in plaats van een coalitie van de hand: “Eerder is bewezen dat dit onwerkbaar en onverantwoord is. In 2018 was dit voor de SP aanleiding om uit het college te stappen” aldus SP-lijsttrekker Arnout Hoekstra.

Lees verder
11 maart 2022

Strijd mee, stem SP

Foto: SP

Er staan belangrijke verkiezingen voor de deur. Verkiezingen die gaan over Vlaardingen. Ik hoop dat u op de SP wilt stemmen. Want hoe groter we zijn, hoe meer we kunnen betekenen. Voor goede zorg, betaalbaar wonen, een veilige buurt en eerlijke politiek.

Lees verder
9 maart 2022

Strijd mee voor betaalbaar wonen in Vlaardingen

Foto: SP

De woningmarkt is overgeleverd aan lui die er een hoop geld mee willen verdienen. Deze gasten verdienen hun geld over de ruggen van Vlaardingers. Vlaardingers die een steeds groter deel van hun inkomen kwijt zijn aan woonlasten. Dit geld verdwijnt in de zakken van een klein groepje harteloze kapitalisten. Huizen zijn om in te wonen, niet om huishoudens het geld mee uit de zakken te kloppen.

Lees verder
26 februari 2022

Inzameling hulpgoederen Oekraïne

Beste SP-leden/sympathisanten,Lees verder
22 februari 2022

Gemeente Vlaardingen beperkt campagnemogelijkheden

Foto: SP

In een gezonde democratie is het belangrijk dat politieke partijen duidelijk kunnen maken waar ze voor staan. Op 14, 15 en 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De komende weken is het aan de deelnemende partijen om inwoners op te roepen om op hen te stemmen. Partijen zijn daarbij afhankelijk van vrijwilligers en donaties. Ook zijn partijen afhankelijk van de ruimte die de gemeente geeft om je standpunten te verkondigen. De SP constateert dat die mogelijkheden in Vlaardingen te beperkt zijn.

Lees verder

Pagina's

U bent hier