h

Nieuws van de afdeling

9 juli 2022

SP hengelt ton binnen voor Vlaardingse festivals

Het wordt binnenkort veel makkelijker om in Vlaardingen festivals en evenementen te organiseren. Momenteel gaat er steeds meer tijd en geld verloren aan het maken van een veiligheidsplan, vergunningaanvraag en het nemen van veiligheidsmaatregelen. De eisen rondom veiligheid worden alsmaar strikter. Een voorstel van SP-raadslid Willem de Man om organisatoren vanuit de gemeente hulp te bieden is door de gemeenteraad aangenomen.

Lees verder
8 juli 2022

Vlaardingen gaat de realisatie van een zorgbuurthuis onderzoeken

Wethouder Jacky Silos (CDA) heeft enthousiast gereageerd op het voorstel van SP-raadslid Ada van Beveren om een Zorgbuurthuis te realiseren. Silos gaat de mogelijkheden onderzoeken en bespreken met de zorginstellingen. De wethouder bedankte voor het aanbod van de SP om daar nu al direct geld (3 ton per jaar) voor vrij te maken: “Ik wil graag het voorstel tot een onderzoek overnemen, maar zou er nog geen geld aan willen koppelen.”

Lees verder
7 juli 2022

Debat over de Voorjaarsnota

Vanavond heeft de SP-fractie zes voorstellen ingediend bij het debat over de Voorjaarsnota. In de Voorjaarsnota legt de gemeenteraad de hoofdlijnen vast voor de begroting en daarmee de plannen voor volgend jaar.

Lees verder
6 juli 2022

Spoedeisende hulp in regio Vlaardingen, Schiedam en Maassluis moet blijven!

Morgen dienen wij samen met CDA en ONS.Vlaardingen een voorstel in om de spoedeisende hulp te behouden in het Franciscus Vlietland ziekenhuis. De motie is ook aan de orde in Schiedam en Maassluis. In Maassluis is hij inmiddels aangenomen.

Lees verder
6 juli 2022

Zes sociale voorstellen van de SP

Deze week bespreekt de gemeenteraad de plannen voor 2023.
Dit zijn de zes voorstellen van de SP:

Lees verder
5 juli 2022

Stop sloop ten tijde van woningnood

De SP vindt het onverantwoord om ten tijde van woningnood en tekorten aan bouwmaterialen en bouwvakkers woningen te slopen. Daarom zal de SP deze week in de gemeenteraad van Vlaardingen een voorstel indienen om voorlopig een stop op sloop af te kondigen. SP-fractievoorzitter Arnout Hoekstra: "Waterweg Wonen heeft afgelopen maand de sloop van 256 woningen aangekondigd. Dat is onder de huidige omstandigheden zeer onverstandig. Wij gaan er vanuit dat de rest van de gemeenteraad dat ook inziet."

Lees verder

Pagina's

U bent hier